ACTIVITEIT

Toegankelijke zorg binnen een excellent zorgaanbod voor elke medische discipline

Dr. Steven Pans, hoofdarts

Corona is nooit weggeweest uit de zorginstellingen en bleef ook in 2021 het nieuws domineren. Onzekerheid, onvoorspelbaarheid en de continue bijsturing van de maatregelen vanuit de overheid gaven een grote fysieke en mentale druk bij de zorg­verleners.

Noodgedwongen werd de planbare of reguliere niet-acute zorg vaak uitgesteld met lange wachtlijsten als gevolg. Ingrepen werden deels uitgesteld. Cohorte-afdelingen, drukte op de spoeddiensten en intensieve zorgen bleven aanwezig. Isolatiemaatregelen maakten dat zorg op een andere manier moest worden toegediend. Bezoekers werden slechts met mondjesmaat toegelaten.

Voor de patiënten was een verblijf in het ziekenhuis een vreemde en totaal nieuwe beleving.

De inzet van de zorgverleners was gigantisch en de onderlinge solidariteit uniek. Maar toch eiste dit zijn tol. Mentale moeheid en fysieke uitputting staken de kop op. “We hebben eigenlijk geen tijd gehad om na te denken over wat er is gebeurd. We deden maar door en door.”, of “We hebben de benen onder ons lijf uit gerend.” zijn maar enkele van de quotes van waaruit de voorstelling ‘Heldenverhalen’ is ontstaan. We zijn trots en dankbaar voor de immense inspanningen en flexibiliteit van alle zorgverleners!

Het nieuwe normaal

Kunnen we terug naar ‘normaal’? Volgens mij is er het ‘nieuwe normaal’. De pandemie en de daaruit volgende economische crisis zijn tegelijkertijd een tragedie en een kans. Meer dan ooit zijn mensen zich bewust van het belang van een gezonde balans tussen werk en privé en van mentale en fysieke fitheid. Ook wij als organisatie zoeken een evenwicht.

Uitgestelde zorg halen we in met aandacht voor de psychische noden en de mentale gezondheid van onze zorgverleners.

Een sterkte is het vlotte constructief overleg met de partners van de eerste lijn en het netwerk. Dit willen we verder versterken en uitbouwen. Ook het Netwerk Zuid-West Limburg ontplooit zich, waarbij veilige kwalitatieve zorg ook ziekenhuisoverschrijdend wordt aangeboden, aangepast aan de noden van de patiënt. Het tekort aan zorgpersoneel maakt dat we andere vraagstukken creatief moeten oplossen en de attractiviteit van het beroep moeten aanscherpen. De speerpunten van ons beleid voor de komende jaren zijn het uitbouwen van de ambulante zorg enerzijdes en inzetten op digitalisering anderzijds.

De voorbije jaren lag de klemtoon op patiëntveiligheid, en meer specifiek op het standaardiseren van onze processen conform de internationale standaarden van Qualicor Europe (voormalig NIAZ). De komende periode willen we werk maken van een evidence based en modern kwaliteitsbeleid.

De sterktes van deze organisatie geven me het vertrouwen dat we samen de nieuwe uitdagingen kunnen trotseren en dat we zullen blijven stralen in de regio, vanuit onze waarden, identiteit en onderlinge samenwerking.