KWALITEIT

Kwaliteitsvolle regionale zorg en sterke patiënt­betrokkenheid

Nele Sneyers, algemeen directeur

Ons ultieme streefdoel is een kwaliteitsvolle regionale zorg gebaseerd op de zorgnoden van onze patiënten. We hebben daarbij aandacht voor de persoon en zetten in op sterke patiëntbetrokkenheid.

Het tweede coronajaar was bewogen en hectisch. Het is de verdienste van al onze medewerkers om met zoveel doorzettingsvermogen in deze lastige periode de beste zorg te blijven garanderen. Veel ademruimte was er niet, opnieuw werden we meegenomen op de golven van corona. Ondanks de vele uitdagingen, konden we de focus verdelen en werken aan verschillende mooie projecten. Denk maar aan de verdere uitwerking van de geïntegreerde zorg met de partners uit de eerste lijn, inzetten op ons kwaliteitsbeleid en de verdere implementatie van het nieuwe elektronisch patiënten­dossier, KWS. Rond patiënt­participatie werd een nieuwe visietekst uitgewerkt. De continue patiëntbevragingen werden, conform de richtlijnen van het Vlaams Patiëntenplatform, uitgevoerd.

De afgelopen periode leerden we dat ook het kwaliteits­beleid in een organisatie erg dynamisch is en sterk afhankelijk van zowel interne als externe omstandigheden.

Omdat de normale werking van de organisatie voor langere tijd onder­broken werd door de corona­pandemie, werden de prioriteiten telkens opnieuw afgewogen.

Aangepaste timing

Om onze mensen ademruimte te geven en omdat we absoluut de focus willen verleggen van het behalen van een accreditatie naar het waardevol definiëren van een kwaliteitsbeleid en het grondig implementeren en borgen ervan, besloten we om de geplande kwaliteitsaudit te verschuiven van maart 2022 naar november 2022. Inmiddels is er een zeer mooie weg afgelegd, waarbij er binnen de bestaande werkgroepen en overlegcomités gewerkt is rond een vernieuwd beleid en afspraken binnen verschillende thema’s (thuismedicatie, medicatieverificatie, briefing, opleiding…). In 2022 en 2023 zetten we in op dit vernieuwd kwaliteitsbeleid, het werken rond en sturen op kritische processen en specifieke opleidingstrajecten afgestemd op de noden en verwachtingen van onze mensen.

Toekomstplannen

In het najaar van 2021 werkten we hard aan onze beleids- en begrotingsdoelstellingen voor de komende twee jaar. We zetten volop in op structurele verbeteringen en kwaliteitsvolle zorg dicht bij huis. De financiële uitdagingen die hiermee gepaard gaan, zijn, in de huidige economische context, niet min. Desondanks zullen we aanzienlijk investeren in de komende jaren. We blijven streven naar een betere dienstverlening, we zetten in op de uitbouw van ons zorgaanbod en de verdere digitalisering, we willen nieuwe gepassioneerde medewerkers en artsen aantrekken en natuurlijk staat de voorbereiding van de vernieuwing van onze infrastructuur en omkadering ook hoog op de prioriteitenlijst.

Terugkijkend op 2021 werden meerdere belangrijke beleids­doel­stellingen uitgewerkt op korte en langere termijn op diverse niveaus.

Ook in 2022 ligt de focus op de evoluties binnen het netwerk­landschap en het streven naar geïntegreerde zorg over de organisatiegrenzen heen. Samenwerking vormt een steeds belangrijker middel tot kwaliteitsverbetering. Dit wordt op korte termijn geconcretiseerd via de opstart van verschillende (netwerk) klinische paden.