Nieuwe artsen

Om de medische teams van SFZ te versterken, verwelkomen we enkele nieuwe artsen. We stellen hen graag kort aan u voor …

Dr. Steven Pans Medisch directeur-hoofdarts

Dr. Steven Pans neemt sinds 1 mei de functie op als medisch directeur-hoofdarts in SFZ.

Na 20 jaar klinische ervaring als radioloog en beleids­medewerker in het UZ Leuven kijkt dr. Steven Pans er bijzonder naar uit om aan de slag te gaan in SFZ. Met dank, trots en vol vertrouwen om zijn ervaring en passie voor de zorg te delen met de vele gedreven medewerkers, de partners van het netwerk en zorgverlenende partners.

Dr. Pans: “Werken in een zorg­verlenende organisatie vraagt om een bijzondere passie en motivatie van elke medewerker. Vanuit mijn passie voor de zorg en voor het management wil ik graag inhoud geven aan de functie van hoofdarts in SFZ. Samen met het artsenkorps, verpleegkundig-paramedisch team, ondersteunende diensten en de beleidsmedewerkers zet ik me in om de warme organisatiecultuur verder te versterken. Want ik voel me thuis in een omgeving waarin respect, vertrouwen, veiligheid, erkenning en zingeving centraal staan. Zowel voor elkaar als voor de patiënt en voor alle partners in het netwerk.

We wensen dr. Pans veel succes om zijn ambities waar te maken in SFZ!

Dr. Thomas Deprest Radioloog

Sinds april versterkt dr. Deprest de dienst radiologie van SFZ.

Dr. Thomas Deprest volgde zijn op­leiding geneeskunde aan de KU Leuven. Aansluitend volbracht hij zijn specialisatie tot radioloog met rotaties in het AZ Damiaan (Oostende) en het UZ Leuven. In zijn laatste jaar legde hij zich verder toe op de musculo­skeletale, abdominale en neuroradiologie en behaalde hij het Europees diploma in de radiologie.

Naast zijn opleiding deed hij ook uitgebreid wetenschappelijk onder­zoek in het departement ontwikkeling en regeneratie van de KU Leuven, met voornamelijk foetale MRI als onder­werp. Dit werk presenteerde hij op verschillende internationale congres­sen en gebruikte hij bij de ont­wikkeling en validatie van nieuwe artificiële intelligentie toepassingen.

Na zijn opleiding bekwaamde hij zich verder met een bijkomend resident­schap in het OLV Aalst, met focus op o.a. cardio CT, MRI prostaat en senologische beeldvorming.

Dr. Sema Bektas Cardioloog

Sinds april is dr. Bektas werkzaam als cardioloog in SFZ.

Dr. Bektas is opgeleid in het Maastricht UMC tot algemeen cardioloog met specialisatie hartfalen. Binnenkort rondt ze haar doctoraat met onderwerpstitel ‘Multi­disciplinaire aanpak van hartfalen’ af. Tijdens haar doctoraat deed ze onderzoek naar hartfalen en COPD als comorbiditeit en zette mee een multicenter trial op in 3 Europese landen (België, Nederland en Duits­land) om onderzoek te doen naar de organisatie van hartfalenzorg in de eerste en tweedelijn. Hierbij heeft ze nauw mogen samenwerken met de huisartsen en hartfalenverpleeg­kundigen in deze 3 regio’s.

Vanaf april bekwaamt dr. Bektas zich verder middels een fellowship hartfalen en cardiale beeldvorming in het Hartcentrum Hasselt onder leiding van prof. dr. Dendale. Haar professionele missie is het leveren van gepersonaliseerde, hoogstaande, maar ook duurzame zorg. SFZ en het Hartcentrum Hasselt bieden haar mogelijkheden om hierin stappen te maken door wetenschappelijke activiteiten.

Dr. Bektas is getrouwd met Ceprayil Ozturk en trotse moeder van 2 kids: zoon Ibrahim Ali van 4 jaar en dochtertje Aida van bijna 2 jaar oud. Ze behaalde haar zwarte band in karate, ze tennist en ze is een fervent beoefenaar van ashtanga yoga.