PERSONEELSWERKING

Na covid opnieuw focussen op de uitdagingen van de toekomst

Kristien Elsen, hr-directeur

Kort samengevat was 2021 een jaar in het teken van het zoeken naar ‘een nieuw normaal’. Een evenwichtsoefening om de gewone werking weer op te nemen en projecten op te starten, ook al werden die soms onder­broken of geremd door nieuwe covidgolven, nieuwe regelgeving, nieuwe maatregelen … Hopelijk kunnen we vanaf nu opnieuw focussen op de uitdagingen die ons te wachten staan.

De opeenvolgende golven, het ‘blijven duren’ van de pandemie, het telkens weer geconfronteerd worden met nieuwe regelgeving … heeft onze medewerkers energie gekost: artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek mede­werkers, administratief mede­werkers, keukenpersoneel, technische mensen: elk op zijn of haar eigen manier en met eigen accenten: het verlaten van je vertrouwde team om op een andere afdeling te ondersteunen, je vertrouwde collega’s moeten missen, nieuwe taken doen en je afvragen of je ze wel goed doet, verplicht thuiswerken zonder je collega’s te zien, opnieuw van kop tot teen ingepakt werken …

Dat, gecombineerd met een enorme schaarste aan zorgprofielen op de arbeidsmarkt en een verhoogde uitval van personeel wegens ziekte, verhoogde de druk op onze SFZ’ers. Ondersteuning in de vorm van coaching rond veerkracht en de inrichting van een groene buiten­ruimte waar men kan ontsnappen aan de dagelijkse hectiek zijn dan maar kleine pleisters op de wonde en een kleine blijk van enorme waardering in vergelijking met de onvoorstelbare inzet en flexibiliteit die onze SFZ’ers al lange tijd tonen.

Samen zijn we de strijd aangegaan en samen zullen we voor altijd sterker staan …

De crisis bracht ook nieuwe ontwikkelingen

Online leren kwam door de pandemie in een stroomversnelling terecht en is niet meer weg te denken. Een groot voordeel is dat deelnemers altijd en overal toegang hebben tot content. Dit biedt extra flexibiliteit en de mogelijkheid om opleidingen op maat specifiek en functiegericht te volgen. Door meerdere leervormen aan te bieden, kan beter worden aangesloten op diverse leerstrategieën. Nieuwe ontwikkelingen gaan steeds sneller en bijblijven vereist nieuwe competenties. SFZ koos daarom ter ondersteuning van alle leer­initiatieven een nieuw LMS (LMS, Learning Management System) dat momenteel volop geïmplementeerd wordt.