SAMENWERKING

Het belang van actief samenwerken

Jeroen Ruysen, verpleegkundig en paramedisch directeur

In de uitbouw van ons ziekenhuis binnen het netwerk, willen we een betrouwbare partner zijn. We zetten in op een actieve samenwerking en betrekken onze stakeholders bij onze werking die zich centreert rond onze patiënten.

Ook in 2021 was het hoofdthema ‘corona’. Op 21 maart, de Dag van de Zorg, werden we toegezongen met het bekende nummer ‘Ik hou van u’ van Noordkaap. Maar met de aanslepende opeenvolging van de verschillende golven zagen we het enthousiasme en het hart onder de riem vanuit de maatschappij langzaam maar zeker wat wegebben. Maar we focussen ons op de positieve aspecten. Want ook bij het samenwerken met onze belangrijke partners merken we ‘elk nadeel heeft zijn voordeel’.

Sinds jaar en dag hebben we een goede relatie met de huisartsen: op structurele basis bespreken we verbeterpunten in het kader van een goede verwijsrelatie.

Dankzij de wereldwijde crisis hebben we elkaar nog beter leren kennen en letterlijk de deuren voor elkaar opengezet.

De nauwe samenwerking met wekelijks overleg met de huisartsen heeft ontegensprekelijk zijn vruchten afgeworpen. Ook het netwerk met de 4 ziekenhuizen (Sint-Trudo, AZ Vesalius, Jessa en SFZ) werd geformaliseerd, bovenop de nauwe samenwerking die we in de dagelijkse praktijk al hebben met onze partners. Ook met de andere partners uit onze omgeving hebben we nauwere banden gesmeed. Het is de uitdaging om dit ook in de toekomst te bevestigen en te bestendigen.

2021 is het jaar waarin we lichtpuntjes konden brengen door het aanbieden van vaccins. Mede dankzij de samenwerking met de woon- en zorgcentra, huisartsen en het vaccinatiecentrum hebben we ook tijdens deze momenten de grenzen van ons ziekenhuis kunnen overstijgen. We vaccineerden veel mensen, zowel medewerkers van onze partners als zelfstandige gezondheidswerkers.

Als we deze weg verder volgen, kunnen we over een aantal jaar terugkijken en zeggen dat we dankzij corona staan waar we horen te staan!