VOORWOORD

Vooruit kijken

Nele Sneyers, Algemeen directeur

Voor 2021 was er hoop om terug te focussen op onze organisatie en onze kwaliteits­doelstellingen, op het uitwerken van ambitieuze projecten, het vormgeven van onze nieuwe vleugel, het verder bouwen aan transmurale samenwerking … De coronagolven hebben ons met vaste regelmaat teruggebracht tot de essentie: continuïteit van onze zorg, binnen een kader met richtlijnen die we zo consequent en rechtlijnig mogelijk hebben gehouden.

Zelf startte ik in september 2020, na de eerste covidgolf die zeer intensief en zwaar was voor onze mensen. Dat kon ik voelen bij elk van hen. En de tijd om op adem te komen, was gewoon te kort. De versoepelingen in de maatschappij waren absoluut gegund, maar zo tegenstrijdig met ons werk en de uitputting bij onze medewerkers. De effecten waren synchroon te volgen: bij elke versoepeling zagen we enerzijds een grotere instroom van patiënten en anderzijds het uitvallen van medewerkers. Ook onze mensen hadden recht op vrijheid en ontspanning, maar de kans om ziek of besmet te worden en dus in isolatie te moeten, was groot. Dat maakte dat 2021 opnieuw erg pittig was voor ieder van ons. We zitten nu in een periode waarin we vooral niet te lang achterom moeten kijken.

Ondanks de moeilijke omstandigheden zijn we er als organisatie, als team en als dienst opnieuw in geslaagd om te zorgen voor onze patiënten, om ons team en elkaar te ondersteunen en toch ook verder te werken aan beleid, projecten en verbetertrajecten.

Dat op zich is al een prestatie waar ieder van ons trots op mag zijn! Daarnaast kijken we graag vooruit en werken we naar nieuwe uitdagingen toe, opportuniteiten en kansen die we nemen als organisatie en als team, samen met alle belanghebbenden. De foto’s in dit jaarverslag getuigen van de pandemie, van hoe we onze strijd tegen covid combineerden met vakkennis in de reguliere zorg en met heel wat realisaties en innovaties.

Veel leesplezier!