ZORGVERLENING OP MAAT


Contact houden met het thuisfront dankzij videobellen

Linda Saenen, ombudspersoon

Al tijdens de eerste coronaperikelen in maart 2020 werd het videobellen opgestart door de studenten geneeskunde. Het faciliteren van digitale communicatie was belangrijk bij de vaak onverwachte, ernstige en langdurige opnames van COVID-19-patiënten.

Tijdens de tweede golf lag de gemiddelde opnameduur lager, maar werd er een bezoekstop gehandhaafd omwille van het ernstige besmettingsgevaar.

Het gemis van familie en het ontbreken van spontaan contact tussen zorgverleners en bezoekers beperkten het delen van informatie en de onderlinge betrokkenheid. Daarom werd het videobellen opnieuw opgestart.

Positieve impact

Uit onderzoek blijkt immers een significante gunstige invloed van videobellen op eenzaamheid, zelfs bij ouderen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatie. Volgens Professor Jessie Dezutter (KU Leuven) ervaren mensen die vaker videobellen minder eenzaamheid en depressieve gevoelens. Buitenlandse studies tonen aan dat fysiek contact de grootste buffer vormt tegen eenzaamheid en depressie, maar dat videobellen op de tweede plaats komt, vóór traditioneel bellen en brieven. De non-verbale informatie die met videobellen wordt gedeeld, versterkt het gevoel van verbondenheid.

Het SFZ zorgt voor ondersteuning én voor gratis wifi

Steekproeven tonen aan dat de meesten een computer, laptop of tablet en meestal ook een smartphone hebben. Om financiële redenen gebruikt niet iedereen mobiel internet. Via het gratis wifinetwerk van het SFZ kunnen patiënten met hun eigen toestel contact houden met hun familie. In kwetsbare periodes is dat nodig om voeling met de thuisomgeving te houden. Patiënten die ondersteuning nodig hebben bij het bellen, kunnen op weekdagen rekenen op onze vrijwilligers. Op elke afdeling is er een mobiel toestel beschikbaar dat altijd gebruikt kan worden, ook op andere momenten. De planning gebeurt door de betrokken verpleegkundigen.

Ook al lijkt het soms een druppel op een hete plaat, dit contact met de buitenwereld zorgt voor een warm gevoel bij de patiënt, familie of vrienden aan de andere kant van de lijn én de vrijwilliger. Meestal biedt dit ook de ideale gelegenheid voor de vrijwilligers om even tijd te maken om te luisteren …

De non-verbale informatie die met videobellen wordt gedeeld, versterkt het gevoel van verbondenheid.

Videobellen, een blijvertje

Er zijn natuurlijk praktische beperkingen op het vlak van frequentie en duur en digitale communicatie kan een echt contact- of bezoekmoment niet vervangen. Toch blijkt uit steekproeven dat videobellen ook thuis vaak wordt aangehouden om meer dan voorheen contact met familie te onderhouden.

De uitbouw van de digitale communicatie komt volop op gang. Laten we samen creatief voortborduren op de kansen die zich voordoen. Zal de digitale zorg in zijn algemeenheid na corona blijven?

Bedankt aan de vrijwilligers, de vaste ziekenhuismedewerkers en de studenten geneeskunde die deze extra taak op zich nemen! Bedankt voor een klein beetje licht in deze donkere periode …