VRIJWILLIGERSWERK


Visie op vrijwilligerswerk in Vlaanderen

Sylvia Nulens, verantwoordelijke vrijwilligerswerk

De Vlaamse overheid erkent de eigenheid en meerwaarde van vrijwilligerswerk op verschillende vlakken. Die meerwaarde is er voor de individuele vrijwilliger, maar zeker ook voor diensten, organisaties en voor onze samenleving als geheel. Dat is tijdens de voorbije coronaperiode nogmaals gebleken.

"Vrijwilligerswerk geeft veerkracht aan de samenleving, ook in deze moeilijke coronatijden."

De vele gezichten van vrijwilligerswerk

Op maatschappelijk vlak is vrijwilligers­werk er op de eerste plaats om aan noden te voldoen, om mensen en hun omgeving te helpen, om allerlei taken op te nemen die niet of onvoldoende opgenomen kunnen worden.

Het videochatten, waarover meer in dit nummer, is hier een bijzonder voorbeeld van. De inzet van vrijwilligers maakt de toegang tot bepaalde vormen van dienstverlening laagdrempeliger. De opvang aan het triagecentrum en het Medisch Centrum Beringen (MCB) maakt het voor de bezoeker handiger om in het doolhof van richtlijnen begeleid te worden. Ook de efficiëntie­winst voor het ziekenhuis en de triage­medewerkers is aanzienlijk. Dus ook op economisch vlak draagt vrijwilligerswerk bij.

Het informeel leren binnen het vrijwilligerswerk is van essentieel belang en werkt versterkend voor alle vrijwilligers. Vrijwilligerswerk draagt zowel direct als indirect bij tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de vrijwilliger als individu. Voorbeeld hiervan is Martin die een bijzondere vaardigheid ontwikkelde in de rondleidingen voor de scholen.

Onze vrijwilligers leveren een bijdrage aan zorgzame, warme zorg dicht bij huis.

Een vreemd coronajaar leidt ook tot een vreemd vrijwilligersjaar …

Tijdens de eerste golf hadden we vrijwilligers nodig voor:

  • wegwerpschorten naaien
  • veiligheidsjassen desinfecteren
  • de veiligheid bewaken en bezoekers ontvangen op spoed en triage

Nu ligt de focus op:

  • videobellen
  • patiënten ontvangen in Medisch Centrum Beringen
  • de vaccinatie ondersteunen

Vrijwilliger Martin getuigt

“Sinds een 5-tal jaar doe ik vrijwilligerswerk op de afdeling inwendige ziekten in het Sint-Franciscus­ziekenhuis. Ik maak een praatje met de patiënten op de kamer en ik help met praktische zaken zoals bedden opmaken, maaltijden bedelen enz.

Ook rondleidingen geven aan lagereschoolkinderen en de grootste kleuters van scholen uit de omgeving is een taak die ik bijzonder ter harte neem. Nu is dat door corona niet mogelijk, maar we willen de draad zo snel mogelijk weer oppikken."

"Omdat bezoek voor de patiënten niet is toegelaten in het SFZ, werd vorig jaar gestart met videochatten. Dit doe ik op maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag. Zo kunnen patiënten toch contact hebben met hun naasten en hen niet alleen horen, maar ook zien. Dit vrijwilligersproject heeft veel succes bij de patiënten. Wij als vrijwilligers besteden er daarom de grootste zorg aan. Natuurlijk moet alles zoveel mogelijk coronaproof verlopen. De patiënten dragen een mondmasker, zelf draag ik ook een mondmasker en een bril, om de patiënten en mezelf te beschermen.”

Vrijwilliger Guy getuigt

“Zaterdag 29 augustus 2020: voor velen het einde van de vakantie. Voor vrijwilligers zoals ik het begin van een nieuwe start ter ondersteuning van het Medisch Centrum Beringen (MCB). Elk weekend en tijdens feestdagen zijn wij in de inkomhal het eerste aanspreekpunt voor mensen die een afspraak hebben met een van de dokters.

In het begin werkten we in 2 shiften: van 8 tot 14 uur en van 14 tot 20 uur. Maar in de loop van de tijd kwamen er zich meer vrijwilligers aanbieden zodat wij nu zijn overgeschakeld naar 3 blokken van telkens 4 uur."

"Onze hoofdtaak bestaat uit het meten van de lichaams­temperatuur, het doornemen van de corona­symptomen en het doorverwijzen van mensen naar de inschrijvingsbalie.

Ondertussen is er een heel goede samenwerking ontstaan tussen de mensen van de balie, de dokters en de chauffeurs. De appreciatie die we van deze mensen en ook van de patiënten krijgen, is een belangrijke drijfveer om verder vrijwilligerswerk te blijven doen.”

Bedankt aan onze vrijwilligers!

Het enthousiasme waarmee onze vrijwilligers elke keer opnieuw aan hun dagtaak beginnen, is bewonderens­waardig. Zowel voor de patiënten als voor de medewerkers zijn ze in deze bijzondere omstandigheden onmisbaar. Tijdens de Week van de Vrijwilliger (27.02 - 07.03) hebben we hen dan ook met plezier in de bloemetjes gezet.

Bijzondere dank!