COACHING


De zwangerschapscoach staat kwets­bare vrouwen bij

Ann De Middelaer, zwangerschapscoach

Zwanger worden, zwanger zijn, bevallen … Het is een ingrijpende levensfase met veel uitdagingen in het leven van een vrouw en het loopt niet altijd zoals gehoopt, gewenst of gedroomd. Niet elke toekomstige mama kijkt er vol zelfvertrouwen naar uit. In sommige situaties zal een vrouw eerder angstig of verdrietig reageren. Gedurende de zwangerschap kan de patiënte rekenen op begeleiding door de zwangerschapscoach.

Traject

Het contact met de zwangerschapscoach kan:

 • éénmalig zijn
 • een kort traject rond 1 bepaalde vraag of meerdere vragen zijn
 • gedurende de hele zwangerschap

Voor wie?

Elke zwangere met een hulpvraag kan zich aanmelden. De arts of vroedvrouw kan een patiënt doorverwijzen en ook externe hulpverleners kunnen een patiënte aanmelden. Enige voorwaarde: medische opvolging in het SFZ.

Rol van de coach

De zwangerschapscoach versterkt kwetsbare vrouwen in hun prille zwangerschap/ouderschap. De zorg voor het jonge kind begint immers al na de conceptie. De zwangerschap kan het begin zijn van een hulpverlenings­proces waarbij men oog heeft voor de volledige context.

Vertrekkende vanuit de kwaliteiten van de aanstaande ouder werken we tijdens de zwangerschap aan alle levens­domeinen zoals:

 • Veiligheid
 • Fysieke en psychische gezondheid
 • Woonst, onderdak hebben
 • Financieel
 • Het versterken van het natuurlijke en professionele netwerk

Doel

Het uiteindelijke doel van de begeleiding is om de toekomstige moeder vertrouwen in zichzelf en in de toekomst te geven en om een veilige en gezonde omgeving te creëren voor moeder en kind. Een omgeving die de hechting tussen beiden sterker maakt en de emotionele, fysieke en motorische ontwikkeling van de baby zal stimuleren. Zo krijgt het kindje de beste kansen op een goede start in het leven.

De zwangerschap kan een kantel­moment zijn waarbij de zwangere de innerlijke kracht vindt of de wens heeft om terug te connecteren.Om, vertrekkende vanuit de eigen sterktes en met de begeleiding van de zwangerschapscoach, opnieuw deel uit te maken van onze samenleving.

Realiseren/ondersteunen van deze connectie in de brede zin van het woord:

 • met zichzelf
 • met de foetus/baby
 • met de leefomgeving, eigen natuurlijke netwerk (context)
 • met de maatschappij (terug deel van de maatschappij worden/actief participeren)

SAMENWERKEN IS EEN MUST!

Interne samenwerking

In het ziekenhuis is er een belangrijke samenwerking tussen de medische en paramedische diensten. Het traject van de zwangere is maatwerk waarbij elke discipline vanuit zijn eigen invalshoek een meerwaarde geeft.

Externe samenwerking

Indien nodig wordt de juiste hulp voor de patiënte en haar gezin ingeschakeld. Een warme door- of terugverwijzing en een goede overdracht van het hulpverleningstraject zijn hierbij van groot belang.

Thuiszorgdiensten, kraamzorg, onder­steuning van een vroedvrouw aan huis, Kind & Gezin, OCMW’s, sociale dienst van mutualiteiten … zijn belangrijke partners die onze patiënten en hun gezin thuis ondersteunen en begeleiden. Ze vormen een belangrijk netwerk, meestal met de huisarts als spilfiguur.

Deze samenwerkingen werden tijdens de pandemie belangrijker, maar ook steviger dan ooit. Het zijn belangrijke bouwstenen in de zorg voor de kersverse mama, het gezin én voor de toekomstmogelijkheden van de pasgeboren baby.