THERAPIE


Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij bevallingstrauma

Cindy Schultz, psycholoog - cognitief gedragstherapeut

Er wordt vaak gezegd dat moeders na de bevalling op een roze wolk drijven. Niets is minder waar. De realiteit kan behoorlijk anders zijn, zeker als de bevalling niet loopt zoals men van tevoren had gedacht.

In de praktijk zien we meer en meer moeders die de bevalling als heftig, pijnlijk, maar bovenal als zeer ingrijpend ervaren. In plaats van een bijzondere gebeurtenis, wordt deze ervaring overschaduwd door hun intensiteit. Sommige kersverse mama’s houden er zelfs een bevallingstrauma aan over. Het overweldigende geluksgevoel waar de meeste moeders van dromen, blijft dan uit.

PTSS en trauma

Bij 1 tot 3% van de moeders wordt de diagnose PTSS (posttraumatische stressstoornis) gesteld en 10 tot 20% van de moeders ervaart de bevalling als traumatisch. Wanneer we van een trauma spreken, zien we dat dit impact heeft op het psycho-emotioneel welzijn van de moeder. Dit uit zich vaak in de vorm van nachtmerries, flashbacks en schrikreacties als iets hen aan de bevalling doet terugdenken. Dit kan gevolgen hebben voor de hechtingsrelatie tussen moeder en kind of de angst voor een volgende bevalling doen toenemen.

Hoe kan EMDR helpen na een traumatische bevalling?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie die gevolgd kan worden wanneer er blijvende klachten zijn na een schokkende of ingrijpende ervaring zoals een bevalling. Tijdens EMDR wordt de traumatische gebeurtenis opnieuw opgeroepen en gecombineerd met bepaalde oogbewegingen/geluiden (piepjes) waardoor de situatie langzaamaan minder emotioneel geladen wordt en in kracht afneemt. Hierdoor kan de moeder meer omarmen hoe heftig het allemaal voor haar is geweest en krijgt ze weer ruimte in haar hoofd. Ze kan met een andere ingesteldheid terugkijken op de bevalling en vooruitkijken naar een toekomstige zwangerschap.

EMDR doet de de kracht van traumatische ervaringen afnemen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies