INFRASTRUCTUUR


Een vernieuwde infrastructuur

Ester Steffens, beleidscoördinator medische directie

Om onze ambities te verwezenlijken, dringt een vernieuwde infrastructuur zich op. Begin 2021 blies het SFZ hiertoe zijn aanvraag voor een ‘strategisch forfait’ bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegen­heden (VIPA) nieuw leven in. Nadat onze zorgstrategische toekomstvisie werd verfijnd, rekening houdend met de huidige en toekomstige demografie en zorgvraag en de algemene evoluties in de gezondheidszorg, werden de bouwplannen hierop afgestemd.

3 Inwendig-oncologisch dagziekenhuis

2 Geriatrie

1 Chirurgisch dagziekenhuis (incl. endoscopie en pijnkliniek)

0 PAAZ (hospitalisatie)

-1 PAAZ (dagziekenhuis en therapieruimten)

Naast een volledige renovatie van het verloskwartier tot een ruime, moderne en functionele omgeving met veel lichtinval, wil het SFZ een nieuw gebouw bestaande uit 5 bouwlagen optrekken. Ook dit nieuwe gebouw zal door de lichtinval, natuurlijke kleuren en rustgevende materialen het fysieke, mentale en sociale welbevinden van patiënten en medewerkers bevorderen.

Psychiatrische zorgverlening gecentraliseerd op niveau -1 en 0

Op het gelijkvloers wordt het hospitalisatiegedeelte van de psychiatrische afdeling voor acute zorgen verder uitgebouwd. Het laagste niveau zal de infrastructuur voor dagopnames huisvesten. Om het mentale welzijn van onze patiënten te verbeteren en de acute behandeling te optimaliseren, zal deze afdeling ruimere kamers en therapie­lokalen huisvesten. Daarnaast komt er een sportzaal en een ruimere buitentuin.

Bijkomend zorgen we voor meer burelen en gesprekslokalen voor onze psychologen. Inzetten op preventieve gezondheidszorg en patiënten tijdig verwijzen naar bv. psychologen, kunnen mentale problemen en acute psychiatrische opnames immers voorkomen.

Zorgplatformen op niveau 1 en 2

Door de aansluiting van het nieuwe gebouw bij de huidige gebouwen, zullen zogenaamde zorgplatformen gecreëerd worden die multidisciplinaire samenwerking bevorderen en het nog meer dan vandaag mogelijk maken om de zorg te centraliseren rond de patiënt.

De eerste verdieping van blok G zal het chirurgisch dagziekenhuis huisvesten. Deze verdieping zal aansluiten bij de heelkundige hospitalisatieafdelingen, onze operatiezalen en sterilisatieafdeling en bij het bestaande dagziekenhuis dat in de toekomst enkel gebruikt zal worden voor chirurgische dagopnames.

Door een dienst geriatrie te huisvesten op de tweede verdieping van het nieuwe gebouw, zullen de 2 geriatrische hospitalisatieafdelingen op 1 verdieping liggen met therapielokalen en gemeenschappelijke ruimten centraal op het platform. Zo kunnen we onze geriatrische patiënten motiveren om te bewegen en gezond te eten, wat belangrijk is voor de preventie van onder meer kwetsbaarheid bij ouderen.

Internistisch dagziekenhuis op niveau 3

Binnen een internistisch dagziekenhuis waar voornamelijk chronische patiënten behandeld zullen worden, moeten de ervaringen van de patiënt centraal staan. Het is dan ook niet zomaar dat we deze afdeling huisvesten op de bovenste verdieping waar onze patiënten een uitzicht hebben op de groene omgeving.

Bijkomend voorzien we verschillende wacht- en therapieruimten: zowel voldoende ruimte waar patiënten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen, als ruimte om de nodige privacy en rust te vinden.

We voorzien een afzonderlijke ingang voor het nieuwe gebouw met parkeergelegenheid vlakbij, volledig gescheiden van het hospitalisatie­gebeuren. Zo houden we rekening met de ervaringen van onze patiënt én zorgen we voor de mogelijkheid om patiëntenstromen gescheiden te houden bij toekomstige epidemieën en eventuele outbreaks.

Uitkijken naar de eerste steenlegging

In mei 2021 ontvingen we de prin­cipiële goedkeuring van het Vlaams Infrastructuursfonds voor Persoons­gebonden Aangelegenheden voor deze bouwplannen. We hopen snel de defi­nitieve goedkeuring te ontvangen en kijken ernaar uit om u te mogen uit­nodigingen ter gelegenheid van het leggen van de eerste steen en voor een symposium over de zorgvernieuwing in het SFZ.