ZORGSTRATEGISCHE AMBITIES


Op weg naar de toekomst: de zorgstrategische ambities van het SFZ vertaald in een nieuwe infrastructuur

Ester Steffens, beleidscoördinator medische directie

Het verloskwartier van het Sint-Franciscusziekenhuis is tot vandaag gehuisvest in het originele gebouw en onderging jarenlang enkel kleine renovatiewerken. Om in de toekomst de beste zorgkwaliteit te blijven leveren, niet alleen aan zwangeren en pasgeborenen, maar aan alle patiënten, dringt een modernisering en uitbreiding van het SFZ zich op. We zetten enkele sleutelelementen van de zorgstrategische ambities in de kijker.

De beste zorgkwaliteit leveren én een meerwaarde voor onze patiënt creëren

De gezondheidszorg wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals toenemende schaarste van middelen en patiënten die terecht mondiger worden. Daarmee rekening houdend, willen onze zorgverleners in de toekomst nog meer dan voorheen de patiënten centraal stellen op elk moment dat hij of zij in contact komt met onze organisatie. Werken met gestandaardiseerde zorgpaden, opvolgen en rapporteren van indicatoren en multidisciplinaire samenwerking - niet enkel binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook met zorgverleners daarbuiten - maken eveneens integraal deel uit van onze ambitie.

Hoogkwalitatieve geriatrische zorg aanbieden

In onze regio zal de vergrijzing zich nog sterker doorzetten dan in de rest van Vlaanderen. Ook het aantal personen met dementie zal in Limburg tegen 2035 sterker toenemen. Wanneer ouderen met een geriatrische problematiek (bv. dementie, polyfarmacie, frailty …) voor een hospitalisatie of voor ambulante zorg naar het SFZ komen, willen we hen geïntegreerde, mulitidisciplinaire zorg bieden die optimaal tegemoetkomt aan hun noden.

Gezamenlijke besluitvoering tussen de verantwoordelijke arts (bv. orthopedist, cardioloog), het geriatrisch team, zorgverleners in de eerste lijn en de patiënt en zijn naasten zal in de toekomst nog meer aan de basis liggen van de zorg die we leveren.

Het mentaal welbevinden van onze gemeenschap bevorderen

Het SFZ wil kwaliteitsvolle en toe­gankelijke geestelijke gezondheids­­­zorg aanbieden in de nabije omgeving van de patiënt. Preventie, acute zorg en ambulante revalidatie behoren vandaag én morgen tot de kernopdracht van onze afdeling acute psychiatrische zorgen. In heel Vlaanderen wordt een hoge en stijgende prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen vastgesteld: 1 op 3 mensen krijgt ooit af te rekenen met psychische problemen. De prevalentie van o.a. depressie, angst­stoornissen en problematisch alcohol­gebruik steeg de afgelopen jaren. Dat merken ook de medewerkers van onze PAAZ-afdeling, die hier dagelijks mee worden geconfronteerd.

Ambulante activiteiten uitbouwen

Het SFZ stelt een aanhoudende stijging vast van het aantal opnames op het internistisch dagziekenhuis (reumatologische en oncologische aandoeningen, inflammatoire darmaandoeningen) en ook onze polikliniek loopt tegen haar capaciteitslimiet aan. De ambitie om de ambulante activiteiten uit te bouwen, past volledig binnen de evoluties die men vandaag ziet en in de nabije toekomst verwacht in heel België.

Ook hier willen we de multidisciplinaire zorg zo efficiënt mogelijk organiseren rond de patiënt, rekening houdend met zijn individuele noden.

Bij ambulante gezondheidszorg denken we ook aan preventieve gezond­heidszorg: het SFZ wil samen met zijn partners verder meebouwen aan ‘gezonder leven’ in Limburg en Vlaanderen en aan een betere levens­kwaliteit voor de Vlaming. We zetten in de toekomst verder in op onze multi­disciplinaire revalidatie­programma’s (bv. voor patiënten met obesitas) en op de vroegtijdige detectie van dementie.

Om de beste zorg­kwaliteit te blijven leveren, dringt een modernisering en uitbreiding van ons ziekenhuis zich op.