DUURZAAMHEID


Samen op weg naar een groener en duurzamer ziekenhuis

Ecologie en duurzaamheid worden in het SFZ bewust hoog in het vaandel gedragen. Daar waar we kunnen, zoeken we naar oplossingen om spaarzamer om te springen met water, energie, enz. Met kleine en grote inspanningen proberen we het verschil te maken. Voor onze planeet en alle toekomstige generaties.

Energie-efficiëntie


Op vlak van energiebesparing hebben we de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd:


  • plaatsing van fotovoltaïsche panelen waarbij zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit
  • installatie van een zonneboiler die het zonlicht gebruikt om sanitair water te verwarmen
  • voorziening van een systeem voor koude-warmteopslag (KWO) om lokalen te koelen en te verwarmen door gebruik te maken van energie uit de ondergrond met behulp van een warmtepomp

Water, een kostbaar goed


Kleine maatregelen maken vaak al een groot verschil.

In 2018 konden we 20% water besparen dankzij enkele eenvoudige ingrepen:


  • plaatsing van perlators in de douches en lavabokranen om het verbruik van water te verminderen. Deze aanpassing geeft dezelfde waterbeleving tijdens het wassen van de handen of het douchen, maar met een veel lager debiet
  • betere afstelling van de doorspoelsystemen van de toiletten

Groene inspanningen alom


Verder gaan we continu op zoek naar milieuvriendelijke oplossingen. Dat doen we op alle vlakken van onze ziekenhuiswerking, zoals momenteel:


  • vervanging van wegwerpbestek, plastic kommetjes, borden en koffietassen door duurzamere alternatieven
  • doorgedreven afvalscheiding en -inzameling in het gehele ziekenhuis