Digitale informatie-schermen voor patiënten en bezoekers

In het kader van ‘informed consent’ streven we meer dan ooit naar optimale communicatie. We willen de patiënt zo begrijpelijk en volledig mogelijk informeren over de voorgestelde onderzoeken en behandelingen waarvoor hij/zij toestemming geeft.


Zo vergroten we het wederzijds vertrouwen, versterken we de therapietrouw en zorgen we voor een beter herstel én een tevreden patiënt.

Deze informatieplicht proberen we via diverse kanalen te ondersteunen. Denk maar aan onze website, informatiefolders en digitale schermen. Die laatste waren reeds aanwezig op de ziekenhuisvloer, maar werden nog verder uitgerold in 2018. Zo kunnen we gericht informatie en educatie bieden op verschillende plaatsen in het ziekenhuis (o.a. in de polikliniek, de wachtzalen, enz.).