www.sfz.be, een website om trots op te zijn

Jaarlijks worden de websites van de Vlaamse ziekenhuizen die deelnemen aan het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) gecontroleerd op hun patiëntgerichtheid. Hierbij ligt de nadruk op de aanwezigheid van bepaalde informatie, die overeenstemt met de verwachtingen van het Vlaams Patiëntenplatform vzw. De resultaten van de meting in 2018 maken ons bijzonder trots.

Spreiding over de ziekenhuizen en gemiddelde van het aandeel aspecten aanwezig met het resultaat van het SFZ

SFZ is bij de beste van Vlaanderen

Met trots kunnen we meedelen dat onze ziekenhuiswebsite een score behaalde van 45,1 op het totaal van 49 punten. Met 92% behoren we dus tot de top van de Vlaamse ziekenhuiswebsites.


Deze mooie score is voornamelijk te danken aan onze doorgedreven inspanningen om de website de laatste jaren volledig te vernieuwen en te moderniseren. De focus ligt vooral op de optimalisatie van onze informatievoorzieningen voor (potentiële) patiënten, zorgverwijzers, stakeholders en (toekomstige) medewerkers.

Volledige informatie, gebruiksvriendelijk raadpleegbaar

Onze ziekenhuiswebsite geeft in de eerste plaats een overzichtelijke weergave van alle praktische informatie (bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, zorgaanbod, beschikbaarheid van artsen, contactgegevens, relevante patiëntverenigingen, …). Daarnaast is ook tal van beleidsinformatie op een samenvattende en overzichtelijke manier te raadplegen via www.sfz.be.

Wat kan nog beter?

Deze uitstekende score betekent niet dat we op onze lauweren rusten, want we blijven onze website verbeteren. Zo staat de finetuning van enkele items op de agenda, o.a. de uitbreiding van prijsberekeningen en de vermelding van auteur(s) op onze folders. Daarnaast is vooral de online raadpleging van het patiëntendossier een uitdaging voor de toekomst.


Momenteel werken we hard aan de integratie van het elektronisch patiëntendossier via het softwarepakket KWS. Dit zal in de toekomst de nodige opportuniteiten bieden om ook onze patiënten online toegang te verlenen tot hun dossier. Wordt vervolgd!