Werken in
een cyberveilige ziekenhuisomgeving

Tijdens het ontwerp en de opstart van nieuwe technologische innovaties in de zorg staat voor onze IT-dienst de veiligheid en privacy voorop.

Voor onze artsen en verpleegkundigen is het immers cruciaal om te kunnen werken binnen een IT-infrastructuur en cyberwerkomgeving die altijd beschikbaar en volkomen veilig is. Onze dienst IT zette dan ook stevig in op o.a. de implementatie van de nodige software en hardware.

Cyberveiligheid gegarandeerd

In 2018 werd de firewall van ons ziekenhuis vervangen. Verder werd er voorzien in de installatie van Sandbox, een afgeschermde omgeving waarin e-mails geopend kunnen worden. Het systeem analyseert het gedrag van de afgeschermde omgeving om te bepalen of er malafide activiteiten voorvallen. Dit is een van de meest geavanceerde manieren om bedreigingen via e-mail te detecteren en te voorkomen dat ze een impact hebben op het bedrijfsnetwerk.

Meer veiligheidsbewustzijn

Cybersecurity is niet alleen afhankelijk van het systeem, maar ook van de manier waarop gebruikers ermee omgaan. Daarom is het noodzakelijk om alle medewerkers bewuster te maken van de mogelijke gevaren en valkuilen.


De dienst IT informeert onze ziekenhuismedewerkers dan ook regelmatig (of in dringende gevallen) over de mogelijke risico's bij het gebruik van e-mail en internet en dat op diverse manieren:


  1. Informeren over nieuwe virussen of phishing e-mails.
  2. Rapporteren over het aantal virusaanvallen / phishing e-mails gedurende een bepaalde periode.
  3. Versturen van een phishing penetratietest waarbij de waakzaamheid van de gebruikers getoetst wordt via een 'valse' phishing e-mail.


Dat gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de veiligheidsconsulent en GDPR-verantwoordelijke. De resultaten worden ook regelmatig teruggekoppeld naar de raad van bestuur, de directie en de eindgebruikers.

"Cybersecurity is niet alleen afhankelijk van het systeem, maar ook van de manier waarop gebruikers ermee omgaan."