MRI-onderzoeken
in blijvende opmars

De opstart van de MRI op de dienst Medische Beeldvorming zorgde voor een grotere toestroom van patiënten voor de verschillende onderzoeken op de dienst Radiologie. In 2018 stelden we een blijvende stijging vast van het aantal aanvragen voor MRI-onderzoeken.

Om optimaal tegemoet te komen aan de vraag, nemen we onze werkwijze grondig onder de loep. We sturen taken continu bij, proberen ons personeel efficiënter in te zetten en de werkorganisatie van de onderzoeken zelf aan te passen.


Dankzij de aanvulling van het MRI SMS-softwarepakket kunnen we bepaalde onderzoeken (bv. een MRI van de knie) sneller en efficiënter uitvoeren. Een win-winsituatie dus voor de patiënt, zijn gezondheid en de organisatie.