VLOTTER, EENVOUDIGER & EFFICIËNTER


Uitbreiding van de tool TasksView voor de dienst logistiek

In 2017 werd het softwarepakket Tasksview voor het eerst geïmplementeerd in het SFZ. Tasksview verzekert een efficiënte digitale logistieke opdrachtplanning waarbij het personeelslid een oproep ontvangt voor zijn/haar volgende taak via een smartphone.

Aanvankelijk was de tool enkel bedoeld voor de aansturing van het patiëntenvervoer. Tasksview bewees echter al snel zijn vooruitstrevende waarde om meerdere praktische taken te managen binnen de pool van logistieke medewerkers. Daarom werd het softwarepakket in 2018 verder uitgebreid binnen onze logistieke dienst. Dat levert heel wat voordelen op.


Vlotter patiëntenvervoer zonder tijdverlies

De dichtsbijzijnde medewerker krijgt de oproep om een patiënt weg te brengen of op te halen. Dat werkt niet alleen tijdbesparend, maar de tool beïnvloedt ook de sfeer onder patiënten en medewerkers: alles verloopt rustiger en aangenamer.


Interne wasserij werkt efficiënter

Ook voor de interne wasserij werden de taken opgesplitst in Tasksview. Dit houdt in dat de medewerker alle taken voor was, linnen en personeelskledij, vullen en ledigen van wasmachines, … via de smartphone toegewezen krijgt. Zo wordt het vergeten van een taak tot een minimum herleid.


Verdere verbeteringen

Ook het vervoer van maaltijdkarren verloopt efficiënt via Tasksview. Daarnaast is het eenvoudiger om bij afwezigheid van een medewerker de taken te herverdelen onder de overige medewerkers van de pool. Bovendien kunnen we één jaar na de ingebruikname de nodige data uit het systeem halen, met het oog op verdere optimalisatie.

"De dichtsbijzijnde medewerker krijgt de oproep om een patiënt weg te brengen of op te halen."