KWALITEIT


Kwaliteitsvolle zorg
in partnerschap met de patiënt: NIAZ Qmentum Global

Al in 2008 engageerde het SFZ zich bewust om werk te maken van het kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis. Hiervoor gingen we een samenwerking aan met het Nederlands Instituut voor Accreditering in de Zorg (NIAZ). In maart 2017 werd ons ziekenhuis onderworpen aan een eerste strenge externe toetsing.

Deze audit doorstonden we met glans. De behaalde resultaten werden in de loop van 2018 bestendigd met de nodige opvolgtrajecten om de zorg voor onze patiënten naar een nóg hoger niveau te tillen.

Bovendien werd de aanzet gegeven naar de voorbereiding van de volgende externe audit, Qmentum Global, als integratie van een continue verbeter-cultuur.

Dit vergt een gewijzigde mindset, waarbij de nadruk ligt op het leveren van kwaliteitsvolle zorg in partnerschap met de patiënt. De focus ligt op de kwaliteits-perceptie vanuit het oogpunt van de patiënt.

Hoe ervaart de patiënt onze jarenlange inzet op kwaliteitsvolle zorg nu écht? En wat vindt hij/zij belangrijk in het eigen genezings- of ziekteproces?

“De focus ligt voortaan op de kwaliteitsperceptie vanuit het oogpunt van de patiënt en doet een nieuwe wind waaien door het Vlaamse ziekenhuislandschap.”

Vandaag én morgen
staat kwaliteit centraal in het SFZ

Het is voor het SFZ een grote uitdaging om stapsgewijs de nodige criteria en processen te implementeren. Zo kunnen zorgprofessionals en patiënten samen met elkaar op weg gaan naar een betere zorgkwaliteit. Die zal in 2021 onderworpen worden aan een nieuwe externe toetsing. Wordt ongetwijfeld vervolgd!