WARMSTE WEEK

Inzamelactie:
bavetjes voor kadetjes

Onze vroedvrouwen dragen de Warmste Week een warm hart toe. De 587 zelfgemaakte ‘bavetjes voor kleine kadetjes’ waren in een recordtijd uitverkocht. Ook de gynaecologen deden een mooie bijdrage!

De opbrengst van € 2.500 werd tijdens de Warmste Week integraal overhandigd aan de vzw Boven De Wolken. Deze organisatie helpt sterrenouders aan een blijvende herinnering van hun baby via professionele fotografie.