Steun voor Memisa en ons Congolese partnerziekenhuis in Drodro

In 2004 maakte het SFZ kennis met de ngo Memisa die op dat ogenblik startte met het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’. Memisa zocht Belgische ziekenhuizen die een partnerschap wilden aangaan met een gezondheidszone in de Democratische Republiek Congo.

Het doel was dubbel. Enerzijds werd verwacht dat de ziekenhuizen in het noorden door tal van acties geld zouden inzamelen om bij te dragen aan structurele steun voor de gezondheidszorg in een Congolese gezondheidszone. Anderzijds is het de bedoeling om informatie uit het arme zuiden te verspreiden in het rijke noorden.

De financiële steun komt goed terecht

De gesteunde gezondheidszones strekken zich uit over een oppervlakte vergelijkbaar met 2 Belgische provincies en er wonen tussen 150.000 en 200.000 inwoners. Zij kunnen voor hun gezondheidszorgen een beroep doen op 1 (basis)ziekenhuis en circa 15 tot 20 kleine medische centra, waar de eerste zorgen verleend worden.


De bijdragen van de Belgische ziekenhuizen (momenteel € 12.500 per jaar) worden verhoogd met een tussenkomst van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zodat er een bedrag van ongeveer € 70.000 per jaar beschikbaar gesteld wordt. Dat geld wordt onder meer gebruikt om de (door de Congolese overheid vaak niet of slechts gedeeltelijk betaalde) lonen van de personeelsleden van de zone een beetje te verhogen.


Daarnaast wordt geïnvesteerd in een bescheiden basisuitrusting, verbruiksmaterialen en kwaliteitsvolle geneesmiddelen. Tevens wordt ingezet op een goede opleiding van het personeel. Veel aandacht gaat naar de goede zorg voor moeder en kind.

Ons partnerziekenhuis in Panzi

Het SFZ ging eerst een partnerschap aan met het ziekenhuis van Panzi. Tot 3 keer toe kon de zone ter plaatse bezocht worden door een delegatie uit Heusden-Zolder in 2007, 2010 en 2015.


Hierbij werden vooral de grote moeilijkheden duidelijk waarmee de artsen en verpleegkundigen ter plaatse te kampen hebben. Uitgesproken armoede, grote afstanden, onberijdbare wegen, ontbreken van stromend water en elektriciteit, eenzijdige voeding en een falende overheid zijn allemaal redenen waarom de Congolese bevolking nood blijft hebben aan steun bij de organisatie van de gezondheidszorg.


Toch viel bij deze bezoeken ook de grote veerkracht van de Congolese bevolking op. De mensen slagen er ondanks alle tegenkantingen in om te overleven en moedig te blijven strijden voor een beter bestaan.

Schrijnende situatie in Drodro

In 2017 vroeg Memisa aan het SFZ om het partnerschap met Panzi te vervangen door een samenwerking met een ziekenhuis in de gezondheidszone Drodro, in de Congolese provincie Ituri. Daar zijn er al lange tijd grote spanningen voelbaar, waardoor we onze plannen voor een eerste inleefreis om kennis te maken met deze zone nog even moeten opbergen.


Tussen februari en maart 2018 ging het er erg aan toe en vonden er heel wat moorden en plunderingen plaats. Hele dorpen werden platgebrand en gezinnen moesten hun huizen verlaten. Het aantal mensen op de vlucht bedraagt meer dan 300.000, wat een humanitaire ramp veroorzaakte. Bovendien maakt een nieuwe Ebola-epidemie sinds enkele maanden opnieuw slachtoffers. De behoeften van de kwetsbare bevolking zijn er dan ook zeer groot. Heel wat gezondheidsvoorzieningen werden immers beschadigd: waterpompen werden vernield, daken en muren werden afgebroken en de medicijnenvoorraden werden geplunderd. De geleidelijke terugkeer van de gevluchte bevolkingsgroepen naar hun dorpen vraagt om een dringende wederopbouw en uitrusting van de gezondheidsstructuren.


Elke donatie is dan ook meer dan welkom om de nodige ontwikkelingshulp te kunnen bieden.

Steun vanuit het SFZ

Voor de medewerkers van het SFZ is het zeker een meerwaarde om zich bewust te zijn van de grote noden elders in de wereld, daar waar wij kunnen leven en werken in een van de meest welvarende regio’s. De solidariteit met mensen die het moeilijk hebben in Congo maakt van ons ongetwijfeld betere mensen.


Het is de bedoeling om deze zeer waardevolle samenwerking meer bekend te maken binnen en buiten het ziekenhuis. Voor het inzamelen van de geldelijke middelen doen wij een beroep op heel wat vrijwilligers die helpen bij de verschillende evenementen.

In de eerste jaren organiseerden we meermaals sportieve activiteiten op en rond het circuit van Zolder en later ook een voetbaltornooi.


Steeds konden wij rekenen op logistieke steun van de gemeente Heusden-Zolder en lokale handelaars. Meer recent werden in het ziekenhuis lekkere wafels gebakken en verkocht. Sinds vele jaren zijn wij ook te gast bij de fanfare Onder Ons voor de kerstmarkt in Koersel. Wij krijgen steun van BROS Beringen en GROS Heusden-Zolder, alsook van Zorgnet-Icuro en zeer veel milde sponsors. Bij het afscheid van dr. Luc Geutjens als medisch directeur heeft het ziekenhuis zich geëngageerd voor een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 gedurende 5 jaar.

Wat brengt 2019?

Voor dit jaar plannen wij om langs te gaan op de dienstvergaderingen van alle afdelingen, om een ‘spelnamiddag voor jong en oud’ te organiseren in oktober en een speculaasverkoop te houden (eind november, begin december). Tot slot hopen wij in september na 4 jaar nog eens enkele van onze jonge vrijwilligers op inleefreis te kunnen sturen. Na hun terugkeer kunnen zij dan het vuur in ons ‘ziekenhuis voor ziekenhuis’-project verder aanwakkeren!