Wereld Downsyndroomdag: ons labo pronkte met steunkousen

Net zoals zovelen toonden ook onze medewerkers van het labo zich op 21 maart solidair met personen die ‘anders zijn’. Op Wereld Downsyndroomdag droegen ze met plezier 2 verschillende sokken, een mooi teken van steun dat meteen ook het groepsgevoel boostte. Zo straalden ze samen dezelfde belangrijke boodschap uit, nl. “hier word je aanvaard zoals je bent!”.