Betere zorg begint bij een goed gesprek

Wat vindt de patiënt zelf belangrijk?

De geriatrische diensten van het SFZ nodigen patiënten en familieleden uit voor een gesprek bij een kopje koffie. Het doel? Te weten komen hoe zij de zorg ervaren en op welke manier de zorg nog beter afgestemd kan worden op hun verwachtingen.


Zowel patiënten als familieleden geven aan dat empathie en het verkrijgen van ‘warme’ zorg voor hen heel belangrijk is.


Daarom doen we er alles aan om op een andere manier aandacht te hebben voor kleine dingen die belangrijk zijn voor een zorgvrager, zijn/haar familie en de omgeving.


Dat creëert onmiddellijk vertrouwen en bezorgt zowel de zorgvrager als de zorgverlener een fijn gevoel. Dat draagt op zijn beurt ontegensprekelijk bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en het genezingsproces.

We leren uit de ervaringen van onze patiënten

Vanuit de ombudsdienst krijgen we enkele belangrijke signalen. Patiënten staan steeds meer op hun recht op empowerment, om actief mee te bepalen wat er gebeurt in de zorgverstrekking (zoals behandeling, onderzoeken, nazorg, kosten, …). Ook de verwachtingen van patiënten nemen toe op vlak van ‘informed consent’ zowel naar inhoud als communicatiestijl toe.


Kortom, ze zijn meer gevoelig voor de wijze waarop we met hen communiceren (soms met verhoogde emoties omwille van pijn, ongemak, onwetendheid of ongerustheid).
Als regionaal ziekenhuis met gedreven medewerkers op de werkvloer, proberen we op dat vlak het verschil te maken: we bieden steeds een luisterend oor, met zorgen op maat.