Gestage groei van het geriatrisch daghospitaal

Zorg, aandacht en comfort

Persoonlijke zorg maakt het grote verschil. De medewerkers van het geriatrisch daghospitaal coachen de patiënt doorheen het behandelingstraject tijdens de dagopname. Tussen en tijdens de onderzoeken zorgen ze voor zorg, aandacht en comfort.

De meest voorkomende redenen voor dagopname in het geriatrisch daghospitaal van het SFZ zijn:

  • Toediening van intraveneuze therapie (bv. aclasta)
  • Vervanging of verwijdering van een PEG-sonde
  • Botboor/pleurapunctie
  • Geriatrische bilan
  • Diagnostiek van cognitieve stoornissen

Aantal dagopnames in het
geriatrisch daghospitaal

Doorheen de jaren is het aantal dagopnames mooi gestegen: