VEILIG IN BEWEGING BLIJVEN

Valpreventie, een belangrijk aandachtspunt

“Onze zorgverleners proberen het valrisico zo klein mogelijk te maken, vanaf het moment van de opname tot het ontslag uit het ziekenhuis.”

Tijdens een ziekenhuisopname is het risico op vallen voor onze patiënten vaak groter dan in de thuissituatie. Redenen hiervoor kunnen zijn: een verzwakte gezondheid, een andere omgeving of de nevenwerking van sommige geneesmiddelen.

Al onze zorgverleners doen inspanningen om het valrisico bij onze patiënten zo klein mogelijk te maken, vanaf het moment van de opname tot het ontslag uit het ziekenhuis. Hieronder vermelden we slechts enkele van de vele initiatieven rond valpreventie.


Screening in het geriatrisch daghospitaal

Bij elke patiënt van het geriatrisch daghospitaal wordt in de anamnese een inschatting gemaakt van het valrisico. In geval van een verhoogde kans op vallen wordt een Test Geriatrisch Daghospitaal (TGDH) uitgevoerd die bestaat uit 3 testen:


  1. Een Tinetti-test waarbij een score (op een totaal van 28) wordt toegekend aan de stand, het evenwicht en de gang van de patiënt. Een score lager dan 19 impliceert een vijfvoudig risico op vallen.
  2. De SPPB-test (Short Physical Performance Battery) bestaat uit een balansoefening (3 poses gedurende 10 seconden aanhouden), een snelheidstest (4 m afleggen in een zo snel mogelijke tijd) en een stoelstandtest (5 keer rechtstaan en gaan zitten met gekruiste armen).
  3. Meting van de knijpkracht van de dominante en de niet-dominante hand.


De totaalscore van de TGDH bepaalt het valrisicoprofiel (test 1 en 2) en de mate van sarcopenie, oftewel verlies van spiermassa en spierfunctie (test 2 en 3). Afhankelijk van het eindresultaat werkt de ergotherapeut in overleg met de kinesitherapeut een ondersteunend aanbod uit.

Onze geriatrische diensten stimuleren ook minder mobiele patiënten om te blijven bewegen.

Senioren: blijf in beweging, doe het veilig

Op diverse makkelijk toegankelijke plaatsen bieden we een ‘zit-o-meter’ aan met gerichte oefeningen om in conditie te blijven. Verder loopt er momenteel een pilootproject bij bejaarde koppels van wie één van beide een verhoogd risico vertoont op vallen. Ze krijgen advies op maat dat vooral ook gericht is op de thuissituatie na ontslag uit het ziekenhuis.