Naar een meer uniform loonmodel met IFIC

2018 kan kort samengevat worden als het jaar van de implementatie van IFIC in ons ziekenhuis. Dat is een nieuwe, meer uniforme en moderne functieclassificatie met bijhorend loonmodel dat werd ingevoerd in de federale privégezondheids-
sector.

Na jarenlange onderhandelingen werd de invoering van IFIC eind 2017 aangekondigd en toen moest alles snel gaan. Voor de dienst HRM van het SFZ was het een hele stunt om alle gegevens en berekeningen correct tegen elke deadline in orde te brengen. Ook op de rest van onze organisatie was én is de impact van de implementatie groot.

Uiteraard is het goed dat we opnieuw beschikken over een uniform classificatiesysteem en bijhorend loonmodel. Er is echter nog veel werk aan de winkel om dit systeem te updaten. Wordt de komende jaren zeker vervolgd…

Zo ziet onze aanpak eruit!

We moesten 698 medewerkers een functie toewijzen uit de beschikbare functiewijzer. Bij 106 van deze toewijzingen ging het om medewerkers met een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid (BBT/BBK) die in deze eerste fase verder nog geen keuze konden maken.


Alle functietoewijzingen werden voorbereid door de procesverantwoordelijke in samenwerking met HRM en de leidinggevenden. Daarnaast werden ze besproken op het directiecomité en de begeleidingscommissie voor definitieve toewijzing.

70%

Uit de functietoewijzingen van de medewerkers bleek dat 70% een financieel voordeel zou hebben bij de keuze voor IFIC.

Toch kiest niet elke medewerker die er voordeel aan heeft onmiddellijk voor de overstap naar de IFIC-classificatie. Soms ligt het IFIC-barema op korte termijn inderdaad wel hoger, maar niet bekeken over de volledige loopbaan.


Ongeveer 46% van de medewerkers die een functie toegewezen kreeg, koos er wel voor om onmiddellijk over te stappen naar IFIC (dat is iets meer dan de rest van de sector, want gemiddeld kiest 36% tot 40% voor IFIC).

In juli 2018 zijn de lonen voor de eerste keer volgens IFIC uitbetaald. De afgesproken correctie vanaf januari 2018 is in september effectief doorgevoerd samen met een herberekening van het vakantiegeld.