Op naar een positiever aanwezigheidsbeleid

In 2018 focuste een werkgroep op enkele belangrijke aspecten van ons hr-beleid. Zo maakten we actief werk van een aanwezigheidsbeleid omdat afwezigheden omwille van ziekte nadelig zijn voor iedereen: zowel voor de zieke zelf als voor de afdeling (collega's, leidinggevenden en patiënten) en de organisatie.

We streven naar een positieve werkomgeving met tevreden en gezonde medewerkers. Daarom besteden we in het aanwezigheidsbeleid aandacht aan preventie in een breder gezondheids- en welzijnskader, maar ook aan opvolging en ondersteuning van zieke medewerkers en hun re-integratie. Communicatie is het sleutelwoord waarbij zowel de werkgever als de werknemer zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt.

Om dat te realiseren, focussen we op enkele belangrijke thema's:

  • gezondheidsbeleid
  • preventie van stress en burn-out
  • agressiebeleid
  • verzuimbeleid en re-integratie
  • levensfasebewust personeelsbeleid

Concreet aan de slag

Onze praktische en procedurele afspraken kregen een opfrissing. Daarnaast diepten we de attitude en aandachtspunten over onderlinge communicatie verder uit. Bovendien verzamelden we ideeën over diverse re-integratiemogelijkheden en die worden momenteel verder onderzocht.


Het gaat onder andere over:

  • aangepaste werkuren
  • taakinhoud/ werkorganisatie op maat (wisseling of herverdeling van taken, beperken van belastende activiteiten, ...)
  • aanpassing van de arbeidsplaats (aangepaste hulpmiddelen, herinrichting van de fysieke werkomgeving, …)
  • extra ondersteuning via begeleiding en coaching
  • opleidingen rond vaardigheden, vaktechnische aspecten, ...