PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING
IN DE STRIJD TEGEN BURN-OUT

Fedris
pilootproject

Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s Fedris is in het SFZ gestart met een pilootproject. Concreet gaat het om de begeleiding van werknemers die ten gevolge van een arbeidsgerelateerd psychosociaal risico bedreigd of getroffen zijn door een vroegtijdig stadium van burn-out.

Het komt erop aan om de werknemer zo vroeg mogelijk in het begeleidingstraject aan te moedigen om contact op te nemen met de behandelende arts, de preventieadviseur-bedrijfsarts of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Zij kunnen dan een aanvraag indienen om de diagnose te laten bevestigen door Fedris.


Fedris neemt alle kosten ten laste van de sessies, vergaderingen en verslagen die in het traject zijn beschreven, alsook de verplaatsingsonkosten van de werknemer. Dit pilootproject loopt alvast tot en met 2021.


Preventieadviseur

Onze preventieadviseur voor psychosociale aspecten, ook wel PAPS genoemd, is Greet Daelemans. Zij werkt voor IDEWE en is al 10 jaar verbonden aan het SFZ. Greet is bevoegd voor aspecten rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (pesten, ongewenst seksueel gedrag op het werk en geweld), burn-out en stress. Onze medewerkers kunnen op elk moment een afspraak met haar maken of de vertrouwenspersoon of arbeidsgeneesheer kunnen de medewerker naar haar doorverwijzen. Zo willen we continu aan de zijde van ons personeel staan!

“Medewerkers kunnen op elk moment een afspraak maken
met Greet Daelemans,
onze preventieadviseur voor psychosociale aspecten.”