Zorgberoepenrally maakt leerlingen wegwijs

Recente cijfers bewijzen dat de zorgsector afstevent op een groot tekort aan medewerkers. Vooral het aantal beschikbare verpleegkundigen baart zorgen. Om jongeren warm te maken voor een job in de zorg en om de socialprofitsector extra in de kijker te zetten, nam het SFZ in 2018 deel aan de zorgberoepenrally.

Mede dankzij zulke doe-activiteiten in een reële werkomgeving kunnen ze nagaan of ze de juiste talenten en interesses in huis hebben voor een van deze zorgjobs.

Om in te spelen op het dalende aantal inschrijvingen voor de opleiding verpleegkunde nam het SFZ, samen met POM Limburg en 6 andere zorginstellingen, deel aan de eerste Limburgse zorgberoepenrally.

Ons ziekenhuis verwelkomde een 500-tal leerlingen uit 20 secundaire scholen. De studenten in kwestie staan net voor de keuze van hun hogere studies en konden in het SFZ kennismaken met diverse zorgberoepen. Daarbij beperkten we ons niet tot het beroep van verpleegkundige, maar stelden we ook andere jobs in een positief daglicht (o.a. zorgkundige, kinesitherapeut, apotheek, labo, …).

De leerlingen kregen de kans om op de werkvloer enkele taken uit te proberen (bv. oefenen op een prikarm, hechtingen verwijderen in een leersituatie, een reanimatie uitoefenen op een simulatiepop, …).