VOORWOORD


Ziekenhuis van de toekomst

Vandaag én morgen blijft de kerntaak van het Sint-Franciscusziekenhuis ongewijzigd: kwaliteitsvolle basisziekenhuiszorg verzekeren dicht bij huis.

Daarbij streven we naar een optimale samenwerking met de ons omringende partners, zowel ziekenhuis-overschrijdend met collega-specialisten als transmuraal met huisartsen en de eerstelijnszorg.