Apothekers slaan de handen in elkaar

Betere ontslagregeling met een brief voor de thuisapotheek

Sinds 2019 krijgen patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis een enveloppe mee voor de thuisapotheker. Daarin steekt het medicatieschema en mogelijk ook de voorschriften van de patiënt.


Het gaat om een initiatief dat ontstond bij de ziekenhuisapotheek. Zij voelden de nood om officina-apothekers beter te informeren over de thuismedicatie van de patiënt. Zeker omdat het medicatieschema tijdens de opname regelmatig gewijzigd of aangepast wordt. Het spreekt voor zich dat de eerste lijn hier ook van op de hoogte moet worden bij ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis.


Zo streven we samen naar een optimale therapeutische zorgverlening dichtbij huis.