HARTFALENKLINIEK

Ter ondersteuning van
de patiënt en de huisarts

Marleen Saenen, hartfalenverpleegkundige

Meestal is hartfalen een chronische aandoening. Met een gepaste behandeling kan de ziekte echter onder controle gehouden worden zodat de klachten en ongemakken aanzienlijk verminderen. Daarbij is het van het grootste belang om de voorgestelde behandeling zo goed mogelijk toe te passen. Hiervoor kan de patiënt altijd rekenen op de hulp van de hartfalenverpleegkundige, de cardioloog en de huisarts.

Wat doet de hartfalenverpleegkundige?


  • Tijdens de hospitalisatie informeert ze de patiënt over de ziekte en behandeling.
  • Zij overlegt met de dokter over de behandeling en opvolging.
  • Ze is het eerste aanspreekpunt in geval van problemen of vragen.
  • Tijdens de opvolgingsraadpleging kan de patiënt bij haar terecht met mogelijke vragen over zijn toestand.
  • Ze slaat de brug tussen de specialist, arts en huisarts.

Ayten Parlak, hartfalenverpleegkundige

Nuttige info voor uw patiënt

Om patiënten en familie wegwijs te maken, ontwikkelden we een specifieke brochure rond hartfalen.

Die kunt u hieronder downloaden en aan hen bezorgen.