Ziekenhuisbrede bevraging:
hoe tevreden zijn onze patiënten?

Al enkele jaren op rij bevragen wij systematisch onze patiënten na een opname in ons ziekenhuis via de online tool SurveyMonkey.

Zo houden we steeds een vinger aan de pols en komen we aspecten van onze zorgverlening die goed of net niet goed verlopen snel op het spoor. De resultaten van de enquête worden om de 6 maanden geanalyseerd om concrete verbeteracties te implementeren.


Voor bepaalde doelgroepen worden er specifieke bevragingen georganiseerd, o.a. voor het Dagziekenhuis, de PAAZ en Kinder- en Jeugdgeneeskunde.

Daarom beperken we ons voor de ziekenhuisbrede, continue bevraging tot de patiënten van een heelkundige, inwendige of geriatrische afdeling en de afdeling moeder en kind, die ontslagen worden uit het ziekenhuis.


Benieuwd naar de resultaten van de bevraging?

In totaal zou 93,7% ons ziekenhuis aanbevelen
aan vrienden en familie.