IN DE KIJKER


Op weg naar een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier:
hoe ver staat het SFZ?

Jochen Fonteyn, projectcoördinator KWS

Net zoals ongeveer de helft van alle Vlaamse ziekenhuizen zit het SFZ volop in een implementatietraject om werk te maken van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Dit kreeg de naam KWS, kort voor ‘klinisch werkstation’.

Alle ziekenhuizen die gestart zijn met het gebruik van KWS werken effectief samen aan één en hetzelfde patiëntendossier.

Zo wordt het voor zorgverleners eenvoudiger om informatie en kennis over een patiënt te delen over de verschillende ziekenhuizen heen.

Implementatie in stappen

De uitrol van het KWS hebben we opgedeeld in verschillende projecten die telkens focussen op één aspect (o.a. afsprakenbeheer, medisch dossier, medicatie, …).


Het traject loopt over meerdere jaren en enkele projecten kregen al behoorlijk vorm in het SFZ:

  • We namen het afsprakenbeheersysteem van KWS in gebruik.
  • De opnameplanning en het beddenbeheer gebeuren door de opnamedienst en de patiëntenbewegingen worden door de verpleegkundigen geregistreerd.
  • Op dit moment is de uitrol van het nieuwe medisch dossier volop aan de gang. Dit betekent dat de verslagen voortaan raadpleegbaar zullen zijn in alle ziekenhuizen die KWS gebruiken.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

Weldra kan de patiënt medische verslagen, documenten, beelden, … van KWS-ziekenhuizen raadplegen op het patiëntenplatform Mynexuzhealth.


Dat is een beveiligde website en app die de patiënt inzage verschaft in zijn/haar medisch dossier en toelaat om ook alle toekomstige afspraken te bekijken. Inloggen kan met een nexuzhealth-codekaart, met de elektronische identiteitskaart of via itsme®.

Wat zijn de voordelen voor de huisarts?

Via het huisartsenportaal Mynexuzhealthpro krijgt de huisarts inzage in het medisch dossier van de patiënt. Dit betekent dat alle gevalideerde verslagen en documenten raadpleegbaar zijn van de contacten die de patiënt in elk KWS-ziekenhuis heeft gehad.


In de toekomst kan de huisarts er ook terecht om laboresultaten, beelden, medicatie en zorgregistraties van de patiënt te bekijken.

Benieuwd naar alle voordelen van het KWS in ons ziekenhuis?

Bekijk het filmpje van onze medewerkers.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Interesse in een bijscholing als geneesheer?

Het SFZ organiseert speciaal voor u als beroepsbeoefenaar een symposium over de implicaties van het geïntegreerd patiëntendossier.