NETWERKING


Zuid-West-Limburg verzekert de beste oncologische zorgverlening in
één netwerk

Dr. Rudolf Van Puijenbroek, pneumoloog

"De grootste troef is dat de ziekenhuizen hun kennis, ervaring en medische apparatuur delen als gelijkwaardige partners."

De specifieke zorgtrajecten of ‘zorgpaden’ werden na veel overleg en een grondige voorbereiding bepaald. Het gaat om borst-, prostaat-, dikkedarm- en longkanker. De patiënt volgt dus een welomschreven traject in een oncologisch netwerk met de juiste expertise, onafhankelijk van het ziekenhuis waarin hij of zij wordt behandeld. Dit oncologische zorgprogramma is één van de speerpunten van het klinische netwerk.

De keuze van de aandoeningen is gemaakt door de vier betrokken artsen uit de vier ziekenhuizen en vloeit voort uit de beschikbare expertise en de hoge frequentie van deze kankers. “Samenwerken van in de prille beginfase is trouwens cruciaal, anders krijg je zo’n omvangrijk project nooit van de grond”, benadrukt dr. Rudolf Van Puijenbroek, pneumoloog in het SFZ. In de loop van het traject zal een oncologische commissie de kwaliteit bewaken en - waar nodig - bijsturen.

Wat is het grote voordeel?

De grootste troef van deze samenwerkingsvorm is dat de ziekenhuizen hun kennis, ervaring en medische apparatuur gestructureerd delen als gelijkwaardige partners.


Met deze eerste concrete samenwerking op netwerkniveau willen we komen tot één hechte groep van artsen en verpleegkundigen die over de verschillende ziekenhuizen heen perfect op elkaar afgestemd werken. Zo kunnen zij de allerbeste zorg verlenen aan de patiënt.

Multimodale behandeling in ons ziekenhuis

De behandeling van een lokaal gevorderde longtumor kan bestaan uit een combinatie van radio- en chemotherapie. Om zo efficiënt mogelijk te werken, wordt die vaak gelijktijdig gegeven als de algemene toestand van de patiënt dit toelaat. Vanzelfsprekend maakt dit de behandeling zwaar.


Concreet wordt de chemotherapie in ons ziekenhuis gegeven en de radiotherapie in Hasselt. Patiënt en familie staan zelf in voor het vervoer. De chemo loopt in principe over een periode van negen weken en is ook de eerste behandeling waarmee de patiënt begint. Vanaf de tweede kuur start ook de radiotherapie en dit gedurende 35 weekdagen. De belangrijkste nevenwerkingen van chemotherapie zijn bloedarmoede en vermoeidheid. De nevenwerkingen van radiotherapie zijn lokaal en de behandeling veroorzaakt zeer vaak sliklast door slokdarmontsteking.


Sinds een ruim jaar zijn er nieuwe gegevens om binnen de maand na het stoppen van de behandeling te starten met een vroege onderhoudstherapie met immunotherapie en dit gedurende één jaar. De resultaten van deze studie tonen een belangrijk overlevingsvoordeel aan.

Hoe verloopt het oncologisch zorgtraject in het SFZ?

Dat maken we duidelijk met onderstaande foto's én met een filmpje waarin we een patiënte op de voet volgen.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

CT-onderzoek

Slechtnieuwsgesprek

Behandeling

Aandacht voor revalidatie en algemeen welzijn