SYMPOSIUM


Implicaties
van het geïntegreerd patiëntendossier voor de beroeps-beoefenaar

Als geneesheer wilt u in de eerste plaats de belangen van uw patiënt behartigen. Toch is het ook cruciaal om oog te hebben voor uw eigen kwetsbaarheid als beroepsbeoefenaar.


In 2020 zullen patiënten en dus ook verzekeringsinstellingen mee (kunnen) kijken in de verslagen die u als professional opstelt in het KWS, een trend die zeker nog uitgebreid wordt.

U bereidt zich dus best zo goed mogelijk voor om sterk en weerbaar te blijven. Daarom organiseren we op woensdag 18 maart 2020 een symposium over alle mogelijkheden en aandachtspunten bij het gebruik van het nieuwe medische dossier.


U bent van harte welkom!

Tijdens deze bijscholing krijgt u info over o.a.:


  • de juridische kant bekeken vanuit uw perspectief als beroepsbeoefenaar
  • de invalshoek vanuit de belangen van de patiënt
  • de visie vanuit de verzekeraar
  • complicaties en zwakke plekken op wettelijk vlak

WILT U ERBIJ ZIJN?


Bevestig meteen uw aanwezigheid!