GYNAECOLOGIE


Echoscreening bij zwangeren volgens internationale richtlijnen

Dr. Anneleen Reynders, gynaecoloog

Al sinds haar opleiding tot gynaecoloog is dr. Anneleen Reynders erg geboeid door de wonderlijke manier waarop een ongecompliceerde zwangerschap verloopt. Het merendeel van de zwangerschappen is gelukkig effectief probleemloos, maar het lijstje van mogelijke ‘complicaties’ is eindeloos. Het gaat van problemen met minimale impact tot pathologieën die een drama vormen voor de toekomstige ouders en hun omgeving.

“Dankzij een intensieve interuniversitaire opleiding heb ik meer inzicht verworven in een uitgebreid aantal foetale pathologieën en de mogelijkheden om ze op te volgen.”

Belang van vroegtijdige opsporing

“Prenataal en tijdens de zwangerschap kunnen er gelukkig heel wat onderzoeken gebeuren om de gezondheidstoestand van de (toekomstige) moeder en het nog ongeboren kind goed op te volgen”, vertelt dr. Reynders.

“Normaal gezien gebeuren er minstens 3 belangrijke echografieën waarbij de foetus structureel grondig wordt nagekeken. Het doel is om pathologieën op te sporen, om toekomstige ouders voor te bereiden op de komst van een kind met eventuele afwijkingen of om tijdens de zwangerschap al de nodige interventies te kunnen uitvoeren.”

Verder worden er ook andere screeningstesten uitgevoerd zoals de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en ook de serologiestatus van de moeder wordt opgevolgd gedurende de zwangerschap. Ook familiale of aangeboren aandoeningen bij het koppel of hun familieleden kunnen het verloop van een zwangerschap beïnvloeden.

Screeningsecho in het SFZ

Binnen het gynaecologische team nemen dr. Nele Raus en dr. Anneleen Reynders alle screeningsecho’s van onze zwangere patiëntenpopulatie in het tweede trimester voor hun rekening. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor collega’s om overleg te plegen bij gecompliceerde zwangerschappen.

Benieuwd hoe een 20 weken echo concreet verloopt in ons ziekenhuis? Bekijk onderstaand filmpje!

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Juiste kennis van zaken

Om patiënten goed te counselen tijdens de uitvoering van de testen en zeker wanneer ze afwijkend blijken te zijn, is een goede kennis van zaken noodzakelijk.

“Het domein van de foetale geneeskunde is de afgelopen decennia enorm geëvolueerd”, zegt dr. Reynders. “Zo zijn er technische verbeteringen in de echografische apparatuur, nieuwe inzichten in foetale pathologie en behandelingsopties en een breed scala aan nieuwe genetische onderzoeksinstrumenten voorhanden.”

Gespecialiseerde opleiding

Sinds enkele jaren bestaat er ook een Vlaamse cursus, o.a. onder leiding van professor Luc De Catte (UZ Leuven). Die beantwoordt aan de nood van vele artsen die betrokken zijn bij de zorg van (complexe) foetale aandoeningen.


Het gaat om een interuniversitaire opleiding in prenatale echografie en foetale geneeskunde en dit is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven. De opleiding omvat een theoretisch deel dat bestaat uit 3 modules van telkens 4 dagen aangevuld met een examen. Aansluitend is er een praktijkgedeelte waarbij getoetst wordt of de opgedane kennis ook in de praktijk kan worden toegepast.

Verdiepen in complexe aandoeningen

Het voorbije jaar heeft dr. Reynders het theoretische luik van deze opleiding succesvol beëindigd. “Door de lessen intensief te volgen; me de theorie eigen te maken en te studeren voor het examen heb ik meer inzicht verworven in een uitgebreid aantal foetale pathologieën en de mogelijkheden om ze op te volgen.”

Tijdens de cursus werd per onderdeel telkens gestart met een uiteenzetting van de embryologie en/of genetica om vervolgens de normale echografische beeldvorming van een orgaansysteem toe te lichten. Hierna werd de pathologie van dat systeem aangepakt en meestal volgde ook een uiteenzetting over de mogelijkheden van de neonatale opvang.

Dr. Reynders benadrukt: “Er kwamen veel nationale, maar ook internationale sprekers aan bod. Zo werd het meteen ook een interactief gebeuren waarbij elke subsessie werd afgesloten met casuïstiek. Het summum van deze 12-daagse was een intensieve week ‘blok’ zoals tijdens de universiteitsjaren en vervolgens - gelukkig - een succesvol examen.”

Echoscreening volgens internationale richtlijnen

Het komende jaar volgt nog een praktijkgedeelte om te toetsen of de screeningsechografieën in de dagelijkse praktijk wel uitgevoerd worden volgens de internationale richtlijnen. “Uiteraard hoop ik ook voor dit praktijkexamen te slagen”, zegt dr. Reynders. “Deze cursus is voor mij als gynaecoloog met bijzondere interesse in de verloskundige echografie een flinke meerwaarde geweest.”

Dat komt de patiënten in ons ziekenhuis én hun ongeboren kind uiteraard alleen maar ten goede!