IN DE KIJKER


Vernieuwde kernwaarden
van het SFZ

Vicky Draelants, stafmedewerker algemene directie

Het SFZ evolueert continu, net zoals de ziekenhuissector zelf. Daarom nemen we regelmatig de missie, visie, kernwaarden en strategie van ons ziekenhuis kritisch onder de loep. Zo kunnen we ons strategisch plan actualiseren en bijsturen waar nodig.

Bevraging van partners

Via een digitale bevraging vroegen we eind 2018 inbreng van alle diensthoofden en artsen van het ziekenhuis. Daarnaast gaven we een stem aan diverse partners van het SFZ zoals patiënten(organisaties), zorgprofessionals in de eerstelijnsgezondheidszorg, opleidingsscholen, woonzorgcentra, buurtbewoners, …

In het voorjaar van 2019 gingen de raad van bestuur, medische raad, directie en alle diensthoofden tijdens strategiedagen aan de slag met de output. Hieruit ontstond een vernieuwd strategisch plan voor het SFZ dat de basis vormt voor onze beleidsplannen tijdens de komende 5 jaar.

'VIPS' in het SFZ

Uit de vernieuwde missie van het SFZ werden 4 kernwaarden gedistilleerd: Vriendelijk - Inlevend - Professioneel - Samenwerkend. Kortweg, VIPS.

Zie ze gerust als de 4 windstreken van ons waardenkompas die richting geven aan ons dagelijkse doen en laten. Zo kunnen we ons allemaal VIPS voelen in het SFZ!

V

VRIENDELIJK

We staan ‘aan jouw zijde’. We luisteren actief, zijn hoffelijk en beleefd en respectvol. We behandelen iedereen met waardigheid en respect. We doen recht aan de zienswijzen en keuzen van de patiënt en zijn familie. Kennis, waarden, geloof en culturele achtergrond van de patiënt en zijn familie worden geïntegreerd in de zorgplanning en -verlening.

I

INLEVEND

We maken tijd voor elke patiënt, elke bezoeker, elke collega. Hun ‘goed voelen’ is onze zorg. We erkennen de patiënt en zijn familie als partner in alles wat we doen. We moedigen hen aan om te participeren in de zorg en besluitvorming in de mate waarin zij dit wensen en ondersteunen hen daarbij.

We voeren onze job deskundig en integer uit. We zijn ondernemend en wachten niet alleen maar op een opdracht. We nemen ook zelf initiatief. We nemen onze verantwoordelijkheid en doen wat nodig is, als een ‘goede huisvader’. We zorgen mee voor een veilige omgeving in al zijn aspecten. We verstrekken volledige en onbevooroordeelde informatie op een positieve en passende manier. We bezorgen onze patiënten en hun familie tijdig volledige en accurate informatie waardoor zij effectief kunnen participeren in de zorg en besluitvorming.

P

PROFESSIONEEL

Omdat zorg teamwork is! We bieden zorg in teamverband en staan dichtbij de patiënt en onze collega's. Collegiaal staan we sterk. We slaan de handen in elkaar, ook met de patiënt en zijn familie, vanuit een open dialoog. We luisteren met respect naar de ander en respecteren onze afspraken. We werken actief samen met anderen, zowel binnen als buiten onze afdeling, expertise of organisatie. Dat komt de samenwerkingsverbanden binnen en buiten het ziekenhuis alleen maar ten goede.

S

SAMENWERKEND