FINANCIEEL


Financiële bezorgdheden door de coronacrisis

Rutger Buntinx, financieel directeur

Buiten de gekende risico’s en onzekerheden waar we als ziekenhuissector tegenaan kijken, is de impact van COVID-19 zodanig groot dat ze al onze aandacht opeist. Naast de operationele impact op de organisatie van zorg en patiëntenstromen en het effect op onze personeelsleden en het stelselmatige en selectieve zorgaanbod, zullen ook de financiële gevolgen niet te onderschatten zijn. De manier waarop we ons in de toekomst gaan organiseren en de bijbehorende financiële puzzel zal zeker de nodige aandacht vragen binnen de hele sector.

De coronacrisis weegt zwaar op de liquiditeit, de rentabiliteit en dus ook de solvabiliteit van het SFZ in 2020. Enerzijds worden we geconfronteerd met stijgende kosten (aankoop, materialen, overuren, …) en anderzijds met dalende opbrengsten (reguliere activiteit die verminderd of gestopt werd).

Nu hebben we nog geen zicht op de duurtijd van deze gevolgen. Hopelijk worden de extra kosten en gederfde inkomsten (gedeeltelijk) gedragen door de overheden in de vorm van een aangepaste of nieuwe financiering. Maar daarover is er op dit moment nog veel onzekerheid.

Dankzij externe hulp en schenkingen konden onze medewerkers schorten en gelaatsschermen afwerken, nodig voor de verpleegkundigen en artsen die in de frontlinie strijden tegen corona.

"De coronacrisis weegt zwaar op de liquiditeit, de rentabiliteit en dus ook de solvabiliteit van het SFZ in 2020."