INFORMATIE & COMMUNICATIE


Het geïntegreerd patiëntendossier - KWS (Klinisch Werkstation)

Jochen Fontey, coördinator KWS

Sinds 2018 is het SFZ bezig met de implementatie van het KWS (Klinisch Werkstation). Dankzij dit elektronische patiëntendossier beschikken zorgverleners altijd over de juiste informatie van elke patiënt. Die info zit gebundeld in één medisch dossier, waardoor de patiënt niet telkens opnieuw zijn verhaal moet doen.

In 2019 hebben we de eerste modules bij de eindgebruikers geïntroduceerd: ADT (admission - discharge - transfer) en afsprakenbeheer. Na een korte aanpassingsperiode werd dit tot een goed einde gebracht. Eind december werd vervolgens het medisch dossier van het KWS uitgerold. Dit was het eerste grote project dat een volledig nieuwe workflow met zich meebracht. Dankzij een intensieve begeleiding van de artsen verliep de overgang zonder al te veel problemen. Sinds 1 januari hebben patiënten zelf ook (partiële) inzage in hun dossier via het patiëntenplatform ‘mynexuzhealth’.

3 nieuwe projecten in de pijplijn

Bij het elektronisch medisch dossier (EMV) kunnen we stilaan starten met de configuratie van verschillende sjablonen, schema’s en instellingen. Voor dit project moeten we nog een veilige workflow opstellen om het systeem werkbaar te houden en de patiëntveiligheid te garanderen.

In het project ‘Zorg’ krijgen de applicatiebeheerders nu doorgedreven opleidingen om de zorgmodule zoveel mogelijk naar onze hand te zetten en in te bouwen in het KWS.

Het zwangerschapsdossier moet gynaecologen in staat stellen om een goede zwangerschapsopvolging te handhaven.

Mynexuzhealth

Mynexuzhealth is een beveiligde website en app waarmee patiënten hun eigen medisch dossier kunnen raadplegen. Dit dossier is eveneens beschikbaar bij alle aangesloten Vlaamse ziekenhuizen (26).

De patiënt krijgt een overzicht van:

• Zijn afspraken bij alle ziekenhuizen aangesloten bij nexuzhealth • Radiologische beelden • Technische onderzoeken zoals laboresultaten • Gevalideerde eindverslagen van onderzoeken, ziekenhuisopnames, functiemetingen, …