STAGES

Studenten geven het beste van zichzelf

Dr. Kurt Dilen, uroloog Stagemeester Heelkunde Sint-Franciscusziekenhuis Voorzitter Stages ‘Cremec’ Limburg voor studenten van KU Leuven

De voorbije maanden waren bijzonder intensief voor alle ziekenhuismedewerkers en niet in het minst voor onze stagelopende masterstudenten geneeskunde van de KU Leuven. Eind februari was hun eerste stagedag. Alles was nieuw, ook het contact met patiënten.

Een confrontatie met de klinische praktijk is voor jonge artsen in opleiding altijd een speciale ervaring. Want de theorie zit dan wel min of meer geordend in hun hoofd, wanneer er ‘live’ patiëntencontact bij komt kijken, is dat toch wel even spannend. Wij slagen er als stagebegeleiders gewoonlijk wel in om hen hierin voldoende te coachen, wat ook goed lukte tijdens de eerste zes weken. Daarna ging België in een nooit eerder geziene lockdown en werd de situatie plots erg onduidelijk. Voor ons, maar ook voor onze jonge toekomstige collega’s. Het aantal consultaties voor heelkundige operaties werd tot een minimum herleid, met minder leermomenten tot gevolg.

Alle hens aan dek

In veel ziekenhuizen werden de stages voor masterstudenten gewoon stopgezet, in het SFZ stelden de stagiairs geneeskunde zich ter beschikking om waar nodig en indien mogelijk hulp te bieden aan directie en personeel. Zij draaiden mee op spoedgevallen, COVID-19-diensten, intensieve zorgen, geriatrie, … Deze jonge mensen zitten massaal op sociale media en dat leidde in dit geval tot een prachtige opportuniteit. Studenten van andere Vlaamse universiteiten zoals UHasselt, UGent en UAntwerpen ‘solliciteerden’ bij ons om deel te nemen aan het project. Dat maakte dat er in volle coronacrisis maar liefst 15 masterstudenten in het SFZ aan het werk waren in plaats van de gebruikelijke 6. In overleg met onze medisch directeur dr. Inge Wouters en verpleegkundig en paramedisch directeur Jeroen Ruyssen werd iedereen ingeschakeld in een volcontinu shiftsysteem, net zoals de verpleegkundigen dat normaal doen. Nooit gezien en volledig door de studenten zelf geregeld. Onder het motto ‘alle hens aan dek’ bleek niets hen te veel gevraagd.

In veel ziekenhuizen werden de stages voor masterstudenten stopgezet, in het SFZ draaiden ze mee op spoedgevallen, COVID-19-diensten, intensieve zorgen, geriatrie, …

Patiënten digitaal in contact brengen met familie

De drie meisjes van de UHasselt die als bachelorstudent vrijwillig mee kwamen helpen, hebben hierbij een uniek project opgestart. Meerdere uren per dag waren ze bezig om de opgenomen patiënten de kans te geven om contact te houden met hun familie via Skype en WhatsApp. Vooral onze ouderen, die niet vertrouwd zijn met deze manier van communiceren, apprecieerden dit enorm. Want niets is zo belangrijk als nieuws krijgen over en communiceren met een opgenomen familielid. Niet eenvoudig wanneer bezoek niet is toegestaan. Ook wanneer het slecht ging met patiënten was niets onze studenten te veel. Ze bezorgden filmpjes met boodschappen van kinderen en kleinkinderen, zelfs in de laatste momenten bij het afscheid.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Verbondenheid in crisistijd

Dit project zorgde voor een bijzonder interuniversitair samenhorigheidsgevoel bij de studenten: iedereen voelde zich een deel van het geheel. De omgang met patiënten in de meest uiteenlopende situaties deed hen ook begrijpen waarom ze geneeskunde studeren. Het ‘zorgen voor’ bleek hierbij van grote betekenis. Niet verwonderlijk, want dat is voor elke arts de hoogste prioriteit. Als blijk van appreciatie organiseren we begin juli een barbecue voor al deze studenten. Dit geeft hen de gelegenheid om elkaar nog eens te zien en samen terug te blikken op deze toch wel heel bijzondere stageperiode. Natuurlijk moet het tegen dan wel mogen, maar als de maatregelen het in juli nog niet toelaten, schuiven we de datum gewoon op. We houden onze belofte aan onze gemotiveerde toekomstige collega’s!

Wilt u onze stagiairs in actie zien?

Ook Hans Vandersmissen, Toon Roskams, Bram Hoessels, Jelle van Horssen en Nicky van der Leeden zetten hun beste beentje voor tijdens in volle coronacrisis. Vergezel hen tijdens hun stage in het SFZ in deze filmpjes.