Ons team

Artsen: Kathleen Vanbilsen, Philippe Noe, Bert Jennes.

Diensthoofd: Edith Voortmans.

Medewerkers: 17 kinesitherapeuten, 2 logopedisten, 2 ergotherapeuten, 1 sociaal werkster,1 psycholoog, 1 secretaresse.

REVALIDATIE


Revalidatie in het SFZ in de kijker!

Edith Voortmans, diensthoofd revalidatie

Maak kennis met het revalidatie­team van het SFZ! Samen zetten deze collega’s zich iedere dag in om revalidanten te begeleiden en te ondersteunen. Hieronder krijgt u een overzicht van het revalidatieaanbod in ons ziekenhuis.

Edith Voortmans

Rug- en nekrevalidatie

Dr. Kathleen Vanbilsen, fysisch geneesheer

Rug- en nekklachten komen voor bij meer dan 80% van de Belgische bevolking. Een passievere levensstijl werkt klachten van de wervelzuil in de hand.

In ons ziekenhuis organiseren we al jaren het ‘rug- en nekrevalidatieprogramma’. Dit programma wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak: arts, kinesitherapeut, ergotherapeut, psychologe en sociaal assistente.

De opstart van een behandeling

De patiënt wordt eerst voor een intake-raadpleging gezien door een van de fysisch geneesheren. Vaak gebeurt dit op verwijzing van de huisarts of een collega-specialist. Als de patiënt fysiek en psychisch in aanmerking komt, wordt een eerste afspraak ingepland voor een evaluatie door de kinesitherapeut en een eerste testing op de rugrevalidatie­toestellen.

Het revalidatieprogramma

Een goede motivatie van de patiënt is heel belangrijk om met het programma te kunnen starten. Na de intake worden verdere afspraken vastgelegd: oefen­programma, een sessie bij de ergo­therapeute en een gesprek met de psychologe.

Het oefenprogramma bestaat uit grond- en toesteloefeningen, inzicht verwerven in rug- en pijnproblematiek en het aanpassen van handelingen/houdingen in functie van de bestaande proble­matiek. Het programma loopt over een periode van maximum 6 maanden met 2 sessies per week.

Tijdens de laatste sessie wordt een nieuwe evaluatie uitgevoerd op de rugrevalidatietoestellen met nadien ook een eindevalutie bij de arts op onze dienst. Nadien kan de patiënt nog een follow-upprogramma volgen (enkel toesteloefeningen - 1 à 2 sessies per week).

Binnen onze (ambulante) revalidatie­dienst kunnen patiënten ook terecht voor andere (multidisciplinaire) programma’s waaronder neurologische revalidatie, pulmonaire revalidatie, oncologische en obesitasrevalidatie, handrevalidatie, revalidatie na heup- en knieprothese, enz.

Hierover leest u hieronder meer.

Dr. Kathleen Vanbilsen

Cardiale revalidatie

Bij cardiale revalidatie is het doel om de cardiovasculaire conditie te optimaliseren na een cardiovasculaire aandoening. De klemtoon ligt hier op uithoudingstraining, o.a. loopband, fietsen, armergo, enz. Deze training dient om de aerobe capaciteit te verhogen: de VO2-max verhogen en vooral de eerste ventilatiedrempel opschuiven. Hier komt weerstandstraining bij om het uithoudingsvermogen te optimaliseren.

Het luik therapeutische educatie dient vooral om de patiënt ervan bewust te maken dat hij zelf ook een positieve invloed kan uitoefenen op de evolutie van de ziekte door bv. gezonde gedragingen aan te nemen, een dieet te volgen, zijn gewicht op te volgen, geneesmiddelen regelmatig in te nemen, te reageren op alarmsignalen en eventueel de dosering van de diuretica aan te passen volgens de omstandigheden (hittegolf, diarree, …).

Bepaalde aandoeningen of ingrepen aan het hart geven recht op een tussenkomst van het ziekenfonds voor 45 revalidatiesessies, op te nemen binnen een periode van 6 maanden na de hospitalisatie. Cardiale revalidatie wordt ondersteund door een multidisciplinair team.

Relaxatietherapie

Relaxatietherapie heeft als doel tekenen van spanning te herkennen en inzicht te krijgen in de manier waarop iemand met stress omgaat. Na de intake maak je kennis met een of meerdere relaxatietechnieken. Daarna wordt er geoefend met de techniek die het best aansluit op jouw hulpvraag.

Na een evaluatie van je toestand wordt er een aangepaste behandeling opgestart die aansluit bij je hulpvraag. Dit gebeurt onder individuele begeleiding van een kinesitherapeut.

Relaxatietherapie kan helpen bij de behandeling van: - stressklachten - burn-out - chronisch vermoeidheidssyndroom - fibromyalgie - hyperventilatie - chronische pijnklachten - spanningshoofdpijn - …

Handrevalidatie

De anatomie van de hand is complex: beenderen, ligamenten, spieren, zenuwen en huid zijn nauw verbonden en op elkaar afgestemd. Een klein letsel, ook al lijkt het er in eerste instantie eenvoudig uit te zien, kan dit evenwicht verbreken en grote gevolgen hebben. De handtherapeuten in het SFZ leggen zich toe op dit domein.

Volgende letsels kunnen aan bod komen:

Trauma’s - fracturen - ligamentaire letsels - peesletsels - zenuwletsels of -compressie - amputaties - complexe handtrauma’s - …

Andere - letsels door overbelasting - hypermobiliteit - artrose van de duimbasis en de gewrichten - dupuytren - …

Bekkenbodemreëducatie

Pelvische reëducatie richt zich specifiek op revalidatieproblemen bij patiënten met urogenitale en gastro-enterologische aandoeningen zoals stressincontinentie, urge-incontinentie, mixed incontinentie, prolaps (baarmoeder en blaas), enz.

Ook na een radicale prostatectomie of andere chirurgische ingreep is bekkenbodemreëducatie aangewezen. Verder kunnen ook stoelgang­incontinentie en seksuele problemen, zoals dyspareunie en vaginisme, behandeld worden.

Oncologische revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte. De behandeling vraagt veel van de patiënt op zowel lichamelijk, emotioneel, familiaal als sociaal vlak en beïnvloedt de levenskwaliteit en het algemeen welzijn.

Tijdens de behandeling kan men ongemakken ervaren, maar ook erna maken klachten zoals vermoeidheid, verminderde conditie, ... het opnieuw oppakken van het actieve leven niet vanzelfsprekend. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan fysieke activiteit je helpen om die ongemakken tegen te gaan.

Obesitasproject

Overgewicht en obesitas zijn uitgegroeid tot een wereldwijd gezondheidsprobleem. De belangrijkste oorzaak ligt in een onevenwicht tussen de inname van voedsel enerzijds en het verbruik van calorieën anderzijds: er is een enorm overaanbod aan voedsel en steeds meer mensen leiden een sedentair leven.

Voor de revalidatie komen zowel de patiënten met een conservatieve als een operatieve behandeling in aanmerking. Het programma bestaat zowel uit duur- als krachttraining.

Fysische revalidatie

De ambulante fysische revalidatie situeert zich binnen volgende domeinen:

1 Neurologische revalidatie: CVA, MS, Parkinson, … 2 Neurochirurgie: microdiscectomie, lumbale en cervicale fusie, laminectomie 3 Orthopedische revalidatie: totale heupprothese, schouderoperaties, fracturen, … 4 Algemene revalidatie en kinesitherapie: letsels aan de enkel, knie, schouders, rug- en nekproblematiek, …

Een verantwoorde en gefundeerde aanpak van de fysische revalidatie vereist een interdisciplinaire aanpak waarbij leden van verschillende disciplines zich als team inzetten.

De kinesitherapie tracht door aangepaste behandelingen en oefentherapie de letsels en afwijkingen van diverse lichaamsfuncties te verbeteren.

Het therapieaanbod omvat o.a. gangrevalidatie, evenwichtstraining, krachttraining, mobilisaties, …

De logopedie richt zich op alle aspecten van taal, spraak en stem. In samenspraak met de patiënt en via testing worden de uitvallen op het vlak van taal en/of spraak en stem in kaart gebracht. Van daaruit wordt een individueel behandelingsplan opgesteld.

Het therapieaanbod omvat o.a. oefeningen op woordvinding, taaldenk­oefeningen, articulatie-oefeningen, PLVT (aangepast programma voor de Ziekte van Parkinson), mime-therapie (bij perifere facialis parese), …

Het doel van de ergotherapie is het terugwinnen, verbeteren of in stand houden van de functionele mogelijkheden van de patiënt. Hierbij staan het zelfstandig handelen en een optimale participatie centraal.

Het therapieaanbod omvat o.a. het trainen van de arm- en handfunctie, het oefenen van dagelijkse handelingen, advies geven over hulpmiddelen, …

Prenatale therapie en babymassage

Prenatale kinesitherapie

In samenwerking met de kraamafdeling organiseert de dienst revalidatie infosessies ter voorbereiding op de bevalling. De vroedvrouw informeert je in 2 sessies over het verloop van arbeid tot de bevalling.

Tijdens de 3 kinesitherapiesessies krijg je praktische info over: • de verschillende aspecten van de zwangerschap • de bevalling • de postnatale periode

Babymassage

Babymassage is een leuke manier om met je baby te spelen en te communiceren. Het bevordert de band tussen ouder en kind (= hechting), stimuleert de motorische ontwikkeling en de massage kan verlichtend werken bij krampjes of een moeilijke spijsvertering/darmtransit. Bovendien brengt het ontspanning, waardoor de baby na de massage beter en langer slaapt. Ook wordt de lichaamstaal gestimuleerd, waardoor de kindjes expressiever worden.

De prenatale kinesitherapie & babymassage worden gegeven door Kathy Dupon, kinesitherapeute.

Rugschool

Rugklachten kunnen ernstige ongemakken veroorzaken en het dagelijks functioneren belemmeren. Een verantwoorde en gefundeerde aanpak van rugproblemen vraagt om een multidisciplinaire samenwerking waarbij leden van verschillende disciplines zich als team inzetten.

Spierversterkende en stabiliserende oefeningen zijn opgenomen in het trainingsprogramma. Door het spierkorset (de verzameling van buik-, rug en heupspieren) te trainen, wordt er kracht en stabiliteit opgebouwd. De patiënt krijgt ook ergonomische tips en tiltechnieken aangereikt.

Het rugschoolprogramma bestaat uit een psychologisch consult, een theoretische les bij de ergotherapeute en gedurende 6 maanden praktische lessen, bestaande uit 2 oefensessies per week. Nadien kan het programma verlengd worden door 1x per week met de toestellen verder te werken.

Pulmonaire revalidatie

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat patiënten met COPD die een belangrijk functieverlies hebben, dat zelfs na optimale medicamenteuze therapie niet verdwijnt, baat hebben bij het volgen van een pulmonaal revalidatieprogramma.

Eerst worden de beperkingen van de patiënt in kaart gebracht door een pulmonaire testing: 6-minutenwandeltest, MIP MEP, handknijpkracht, quadricepskracht en gewicht. Vervolgens krijgt de patiënt een individueel programma onder multidisciplinaire begeleiding. Het team bestaat uit de pneumoloog, kinesitherapeut, ergotherapeute, diëtiste, psychologe en een sociaal verpleegkundige. Na 3 maanden volgt een 2de testmoment om de progressie na te gaan.

De revalidatie heeft een duidelijke invloed op de frequentie van exacerbaties, met de daaraan gekoppelde verminderde ziekenhuisopnamen, het doorbreken van de vicieuze cirkel en het positiever omgaan met de ziekte door de patiënt.

Psychosociale begeleiding

Tijdens de revalidatie kunnen de patiënt en zijn naaste omgeving een beroep doen op de de psychosociale dienst. De sociaal werker biedt hulp bij de psychosociale en praktische gevolgen die de aandoening/ziekte met zich meebrengt met het oog op re-integratie in de maatschappij.

De sociaal werker helpt de patiënt en de familie met: - Vervoersproblemen - Aanvragen van verschillende tegemoetkomingen, voorzieningen - Regelen van professionele thuiszorgdiensten - Ondersteunen bij werkhervatting - Aanvragen hulpmiddelen - Continueren van revalidatie na de acute fase - Verzekeringstechnische dienstverlening: mutualiteit, verzekering, … - …

Gedurende het revalidatietraject kan de patiënt bij de psycholoog terecht. Meestal wordt er standaard een intakegesprek gepland. Tijdens dit verkennende gesprek worden verschillende psychosociale thema’s besproken. In samenspraak met de patiënt kan er nadien verdere psychologische ondersteuning afgesproken worden. Er is ook de mogelijkheid tot ondersteunen en informeren van de partner en/of gezinsleden.

Thema’s die aan bod kunnen komen: - Manieren om met pijn om te gaan - Bewegingsangst - Gezonde levensstijl - Evenwicht tussen stress en ontspanning - Assertiviteit - Piekergedachten reduceren - Levenskwaliteit - Psycho-educatie rond angst, stress, neerslachtigheid, … - Aanvaarden van en omgaan met beperkingen - …

Secretariaat

Om alles in goede banen te leiden wat betreft afspraken, voorschriften, … staat onze medisch secretaresse voor u klaar!

Ons secretariaat is iedere dag te bereiken van 08.00u tot 12.00u en van 12.30u tot 16.00u. Tel.: 011 71 55 63 E-mail: secretariaat.revalidatie@sfz.be