VOORWOORD


Gezocht: succesvolle organisatiecultuur

Dr. Inge Wouters, hoofdarts

Een klein jaar geleden verliet ik het ziekenhuis waar ik 20 jaar van mijn leven heb doorgebracht. Dit ging gepaard met een scala aan emoties. Na een korte bezinningsperiode kwam ik tot de conclusie dat ik ‘mijn job’ altijd met hart en ziel had gedaan en niet van richting wou veranderen, maar dat ik mezelf een groot plezier zou doen door op zoek te gaan naar een werkplek met een organisatiecultuur die bij me paste.

Met ‘organisatiecultuur’ bedoel ik hoe mensen zich individueel en collectief gedragen in een organisatie. Dit gaat voornamelijk over gedeelde normen en waarden, manieren van werken en omgangsvormen. Het is in feite het DNA van de organisatie.